Letošní závěrečné praxe „dřevařů“.

16. 6 2021 Autor: Škrabal Petr

Po dlouhé covidové přestávce jsme měli šanci trochu dohnat i dovednosti, které nešly distančně získat. Ředitel školy posílil závěrečné praxe u všech ročníků oboru ND na dva týdny od 31.5. do 11. 6. 2021, a my jsme se je snažili maximálně využít. Jak ke získání potřebných dovedností, tak zároveň k vylepšení školy v oblasti, ve které jsme schopni pomoci.

Žáci se rozdělili na dvě skupiny. V první byli žáci ND1, kteří pod vedením uč. Urbana první týden doháněli zameškané dovednosti, aby byli schopni druhý týden vyrobit skládací stoličky. Tentokrát byly z krásně barevného a pevného třešňového dřeva, natřené olejovým nátěrem. Na konci, podle mne, bylo na všech vidět, že v podstatě vše zameškané dohnali, každý na své úrovni možností. Bylo to hlavně jejich pílí a dodržováním zadaných pracovních postupů.

Žáci z ostatních tříd oboru, pod vedením pečlivého učitele pana Straky, vyráběli z „lamina“ pojízdné kontejnery pod 12 nových postelí na internát školy. Naučili se při tom práci s velkoplošnými materiály, kterou jsme kvůli covidu nemohli probrat. Potom ještě dokončili nátěr a montáž dřevěných částí na kovové konstrukce postelí, které v „době covidové“ svařili kolegové z kovo oboru. Nakonec dokončili výrobu předpřipravených dřevěných roštů do všech postelí, provedli údržbu strojů a potřebný větší úklid v dílnách. Jeden den stihli ještě přemístit a urovnat několik kubíků řeziva do hrání, aby dobře vysychalo a dalo se použít k výrobě při výuce příští roky. ND3 stihla dokončit čtyřnohé stoličky a natřít lavičky u školy.

Důležitá byla dobrá nálada po celou dobu praxí a v podstatě žádné zranění. (Pouze dva prváci se trochu řízli do prstu.) Žáci se naučili řadu nových věcí. Důležitá ale byla i sounáležitost celé třídy, propojení a vzájemné poznání jednotlivých ročníků oboru Nábytkářství a dřevařství.

Chci proto poděkovat všem za dobrý přístup, za vloženou námahu a za to, že udělali i něco pro školu! Přeji všem klidné, pohodové a zasloužené prázdniny!   Urban J.

Galerie