Exkurze v cukrovaru

22. 10 2021 Autor: Allanová Lucie

Dne 14. 10. 2021 absolvovala třída CH4 exkurzi v cukrovaru v Prosenicích. Žáci si zopakovali, co už znají, a rozšířili si své odborné znalosti týkající se výroby cukru. Také si prohlédli jednotlivá technologická zařízení pro zpracování řepy, její čištění, řezání na řízky, vyluhování, čištění a zahušťování cukerného roztoku, rafinace, balení a expedici jednotlivých cukerných výrobků.

 

Součástí stáže byla i prezentace a přednáška týkající se historie pěstování cukrové řepy. Odborně byl popsán výsev a odrůdy osiva, které se používají v ČR, pěstování cukrové řepy, její sklizeň a zpracování.

 

Navštívili jsme také laboratoř vstupní kontroly a kvality, kde nám například ukázali postupy při zjišťování obsahu cukru v jednotlivých dodávkách řepy od různých dodavatelů.

Galerie