Screeningové testování žáků SPŠ Hranice od 1. do 12. listopadu 2021

28. 10 2021 Autor: Janoštík Dušan

 

Milé žákyně, milí žáci, vážení rodiče, vážené kolegyně a vážení kolegové,

podmínky uvedeného testování stanovilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle pokynů Ministerstva zdravotnictví takto:
Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění COVID-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19). Testovat se dále nemusí žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Takový test nahrazuje pouze ty termíny testování ve škole, při kterých je výsledek testu stále platný (tedy 72 hodin od PCR a 24 hodin od antigenního testu).   Výsledky testů na protilátky nejsou náhradou za testování. 
Ostatní žáci se tedy musí testovat podle rozpisu před první výukou a do zjištění negativního výsledku musí mít nasazen respirátor i ve třídě. V případě pozitivního se pak odebírají do izolace a vyčkávají příjezdu školou informovaných rodičů, v případě zletilosti odchází ihned domů.
Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede mimořádně v den jeho příchodu do školy nebo do školních dílen nejlépe po předchozím telefonickém ohlášení na telefonech: škola asistentky ředitele 774 842 894 (sekretariát) a školní dílny 725 745 061 (vedoucí Bc. Hynčica), testování provedou pověření učitelé nebo další pracovníci školy.
Testovat se tedy nově nemusí žáci, kteří doloží testujícímu učiteli na začátku jakéhokoliv testování písemný doklad (pokud již takto neučinili dříve):
• o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 (národní certifikát) za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu;
• o prodělaném, laboratorně potvrzeném onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní;
• o absolvování nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo absolvování nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.
Více podrobných informací a upřesnění je na webu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Pro všechny žákyně, žáky a zaměstnance školy platí stále, bez ohledu na výše uvedené výjimky, že musí nosit respirátory VE VŠECH VNITŘNÍCH SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ (vstupy, vestibul, chodby, průchody, šatny, sociální zařízení, výtahy, schodiště a podesty), což tudíž platí i pro všechny očkované, testované i po nemoci. Výjimkou jsou tudíž pouze učebny, laboratoře, pracovny a dílny, kde mohou žáci splňující výjimky a testovaní NA SVÉM PRACOVIŠTI respirátory odložit. Kontrolu provádí při vstupu nejen školníci, ale kdykoliv také všichni zaměstnanci školy.

Na domově mládeže screenové testování neprobíhá, ovšem pokud bude ubytovaný žák ve škole pozitivní, pak budou řešeny Krajskou hygienickou stanicí karantény spolubydlících z jeho pokoje, protože zde na pokoji platí stále výjimka z nošení respirátorů.

Také ve školní jídelně je třeba dodržovat předepsaná hygienická opatření a především rozestupy před výdejem stravy, RESPIRÁTOR JE MOŽNÉ SEJMOUT AŽ PO USAZENÍ NA MÍSTĚ KONZUMACE, NIKOLIV PŘI VÝDEJI A ČEKÁNÍ! Také ve školní kantýně není možné sejmout respirátor, konzumace potravin a nápojů se pak realizuje až v učebnách, nikoliv ve společných prostorách, které k tomu nejsou určeny ani v této situaci vhodné.

Pro udržování čistoty prostředí připomínáme povinnost žáků se po příchodu do školy a na domov mládeže (s výjimkou školní jídelny) přezouvat do přezůvek. Tato hygienická zásada je zvlášť aktuální z důvodu častých změn počasí a pandemické situaci.

Děkujeme všem za důsledné dodržování pokynů, protože také v naší škole je již více případů nemoci Covid-19 a v této chvíli je dokonce jedna třída v karanténě.

Za vedení SPŠ Hranice

Ing. Ivan Doležel, ředitel školy