Instalatér SPŠ opět na republikovém kole

25. 4 2022 Autor: Allanová Lucie

Ve dnech 19. až 22. dubna se uskutečnil 24. ročník celorepublikové soutěže Učeň Instalatér pod záštitou Cechu topenářů a instalatérů České republiky z. s., Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Střední školy polytechnické Brno, Jílová, p. o. Soutěž proběhla v rámci Stavebních veletrhů v Brně v pavilonu V. Tato soutěž má dlouhou tradici a postupem doby se stala nejvýznamnější prezentací instalatérského řemesla a šikovnosti budoucích instalatérů.

Potřetí naši školu reprezentoval Matěj Řepa, žák 3. ročníku oboru Instalatér, který postoupil z krajského kola, jež proběhlo v dílnách SPŠ Hranice.

Soutěžící museli absolvovat 7 nelehkých úkolů.

Hned po příjezdu absolvovali 1. úkol, ten spočíval v zodpovězení 100 testových otázek z oboru vytápění, instalace vody a kanalizace a taktéž z bezpečnosti práce. Večer proběhlo slavnostní zahájení na Krajském úřadě Jihomoravského kraje, kterého se zúčastnili významní hosté, např. prezident Cechu topenářů a instalatérů ČR, hejtman Jihomoravského kraje, zúčastnili se také sponzoři i členové nezávislé komise, kteří hodnotili praktickou část.

Druhý den čekala na soutěžící zatěžkávací zkouška. Úkol trval bezmála 8 hodin a finalisté se museli poprat jednak s montáží otopných těles, umyvadel se stojánkovou baterií, ale také s měděným a plastovým potrubím. Lisování a svařování probíhalo bez velkých komplikací. Nejstěžejnější částí úkolu bylo ohýbání měděného potrubí pro přívod vody pro sprchovou sestavu dle výkresu. Matěj se zhostil toho úkolu bravurně, v časovém limitu stihl vše splnit.

Poslední soutěžní den čekaly na Matěje tyto úkoly:

  • montáž předstěnových prvků od různých firem,
  • orientace na interaktivních panelech,
  • montáž vodoměrné sestavy,
  • montáž plynoměru,
  • také jazykové vybavenosti (znalost odborných slovíček v anglickém jazyce).

Soutěže se zúčastnilo 28 soutěžících z ČR a 3 soutěžící z Polska.

Matěj se ve velké konkurenci neztratil, prokázal bojovnost a skončil na krásném 21 místě. Nebyl sice v první desítce, ale může si říct, že z aktuálního celkového počtu 969 žáků ve 3. ročníku oboru IN je 21. instalatér v celé ČR. Všechny získané zkušenosti a dovednosti během soutěže uplatní při červnových závěrečných zkouškách. Projevilo se, že škola připravuje v dané profesi ty nejlepší odborníky, kteří mají nejen všeobecné znalosti a vědomosti, ale také dokonale zvládají své řemeslo. Pověstné šikovné ručičky přeci jen stále máme.

 Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Galerie