PROOMKA SE NEZTRATÍ!

25. 4 2022 Autor: Allanová Lucie

Mezinárodní Velikonoční soutěž ve svařování

Za mrazivého rána v brzkých ranních hodinách ve středu 20. 4. 2022 vyjel pan mistr Radomír Konečný s žáky Vlastimilem Hradílkem a Tomášem Holíkem do Šumperka. Na střední škole řemesel se konal 4. ročník mezikrajské a mezinárodní Velikonoční soutěže ve svařování. Soutěž se konala pod záštitou ŠKODA PARS a. s. člen skupiny ŠKODA TRANSPORTATION a za podpory oficiálních partnerů soutěže. Účastníci museli prokázat znalosti v praktické a teoretické části.

 

Praktická část obsahovala provedení vylosovaného soutěžního svarového spoje dle časového rozpisu dodaného při prezentaci – časová dotace 90 minut.

V teoretické části prokázali znalosti technologie (30 otázek), BOZP (30 otázek) v metodách 135 písemně, tj. formou testů – časová dotace 20 minut technologie, 20 minut na BOZP.

 

Všichni prokázali velmi dobrou úroveň a jejich práce snesla velmi přísné měřítko. Vlastimil Hradílek obsadil 6. místo, Tomáš Holík místo 14. a v teoretické části krásné 2. místo.

 

 

 

Mezinárodní soutěž zručnosti ZLATÝ PILNÍK

 

Následující den, tj. 21. 4. 2022, ještě za tmy pan mistr Radomír Konečný s žákem Vlastimilem Hradílkem vyjeli do Opavy. Na Střední škole technické Opava proběhl již XVIII. ročník mezinárodní soutěže zručnosti „Zlatý pilník“ pro žáky středních škol, které vyučují rukodělné obory – Strojní mechanik, Nástrojař, Mechanik strojů a zařízení a dalších oborů s příbuzným zaměřením.

 

Soutěže se zúčastnilo 15 škol z krajů: Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského i Pardubického. Zahraniční účastníky reprezentovaly školy ze slovenské Čadce a polské Ratiboře.

 

Soutěžící museli ve velmi krátkém časovém limitu (4,5 hodiny) zvládnout vyrobit funkční svěrku. Vlastimil se ve velké konkurenci neztratil a vybojoval krásné 7. místo.

 

Soutěžící byli odměněni hodnotnými cenami od firmy FERRAM; ceny převzali z rukou Ing. Ondřeje Tůmy, předsedy představenstva firmy. Vítězi předal putovní pohár ředitel SŠT Ing. Josef Vondál.

 

Blahopřejeme k dosažení výborných výsledků a zároveň děkujeme za vzornou reprezentaci Střední průmyslové školy Hranice.

Galerie