Projektový den se spolupracujícími firmami 2022

12. 12 2022 Autor: Allanová Lucie

Naše střední škola byla vybrána k uspořádání jednoho ze 14 projektových dnů škol se zaměstnavateli v Olomouckém kraji, který se uskutečnil ve sborovně SPŠ Hranice 8. 12. 2022 formou kulatého stolu. Celkem 11 významných firem zastupujících odborné segmenty SPŠ Hranice (rozdělené jsou do poradních sborů zaměstnavatelů) se setkalo se zástupci vedení školy a zřizovatele, tj. Olomouckého kraje. Rozprava směřovala k tomu, jak může Olomoucký kraj ještě více podpořit praxe realizované ve firmách a aktivity firem podporující odbornou výuku a jak mohou firmy pomoci se zvýšením zájmu uchazečů o technické obory a řemesla. Dále se diskutovaly možnosti firem k realizaci ještě většího uplatnění prvků duálního vzdělávání. Problematika byla o to složitější, že se školou spolupracují nejen různě velké firmy, ale také organizace, státní instituce a soukromí řemeslníci (OSVČ), navíc v široké plejádě oborových skupin: strojírenství (zastoupeno 4 subjekty), stavebnictví (2), nábytkářství a dřevařství (2), chemie (2) a požární ochrana (1). Firmy se stále potácejí s nedostatkem odborníků ve všech profesích, takže věnují uvedeným otázkám velkou pozornost. Olomoucký kraj chce zase podpořit všechny aktivity vedoucí ke zlepšení současného stavu vč. možností vhodné úpravy legislativy. Z těchto důvodů bylo setkání pro všechny tři strany velmi přínosné.

Galerie