Adaptační kurzy prvních ročníků

18. 9 2017 Autor: Štrajtová Lucie

Jako každý školní rok, tak i na začátku toho letošního, se naši žáci prvních ročníků maturitních oborů vydali na adaptační pobyt. Poprvé jsme vyrazili do hotelového komplexu Rusava v malebném prostředí Hostýnských vrchů. Celkem před námi byly tři dny poznávání, seznamování a navazování nových kontaktů.

První den, nesoucí se v duchu „Já a mé místo ve třídě“, byl zahájen seznamovacími aktivitami. Když už se žáci ve třídě bezpečně znali jménem, přišlo na řadu rozdělení do menších skupinek, ve kterých žáci řešili několik nestandartních problémů zaměřených na spolupráci. Po krátkém posezení s třídním učitelem zbývala poslední finální aktivita celého dne: pro všechny třídy společný (jistě nezapomenutelný) zážitek v podobě tzv. „Vavrdova memoriálu“. Jednalo se o fyzicky náročný „cyklistický“ závod družstev, který slovy snad nejde ani popsat. Přiložené fotografie mluví samy za sebe.

Druhý den, zaměřený na spolupráci ve třídě, by se dal shrnout heslem „My jako třída – umíme a chceme spolupracovat“. Hlavní aktivita byla tvorba a večerní prezentace modulu (rakety) pro astronauta, představovaného vajíčkem, jehož cílem bylo přežít let do vesmíru. Celkem 14 týmů vyrobilo model vesmírné lodi a poté jej pustili ze čtyřmetrové výšky na betonovou zem. Pro dva astronauty byl tento let úspěšný. Den jsme zakončili táborákem, kde se všichni podělili o své intenzivní zážitky a dojmy.

Závěrečný den byl již v duchu hesla „Je mi tu dobře a jsem rád, že jsem hasič/mechanik/chemik/stavař/dřevař“. Na závěr proběhlo: zpětná vazba, focení a odjezd do školy.

Stříkal pot i krev, došlo k mnoha kontaktům a z neznámé skupiny prváků se (snad) povedlo udělat o něco lepší partu. 

Autor článku: Jan Mlčůch

Galerie