Chemická soutěž pro žáky 9. tříd základních škol – Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR

13. 12 2017 Autor: Štrajtová Lucie

Dne 13. prosince 2017 se na SPŠ Hranice konalo oblastní kolo soutěže HLEDÁME NEJLEPŠÍHO MLADÉHO CHEMIKA ČR, která už 6. rokem funguje na celostátní úrovni pod patronátem firmy Agrofert holding, Svazu chemického průmyslu, MŠMT a Univerzity Pardubice. Soutěž je určena žákům 9. tříd z regionu Přerovsko a Novojičínsko. Cílem soutěže je prohloubit zájem žáků o studium středních škol technického zaměření.  Organizátorem oblastního kola soutěže je obor Aplikovaná chemie SPŠ Hranice. Generálním partnerem soutěže je společnost PRECHEZA a. s., které vděčíme za štědrou finanční podporu, díky níž se soutěž může pochlubit hodnotnými cenami pro vítěze.

Do soutěže se zapojilo celkem 26 škol s 850 žáky. Každá škola směla na soutěž vyslat maximálně 3 nejlepší žáky. Na oblastním kole se tak sešlo nakonec 73 žáků z 26 základních škol v regionu.

Poté, co mladí chemici vypracovali soutěžní testy zaměřené na úkoly z obecné a anorganické chemie, názvosloví a také na chemické výpočty, mohli ještě zhlédnout ukázky efektních pokusů, které jim předváděli žáci SPŠ Hranice a sami soutěžící si mohli některé chemické pokusy vyzkoušet a ověřit si svou zručnost přímo v chemické laboratoři.

Na slavnostním vyhlášení výsledků jsme se poté dozvěděli jména nejúspěšnějších řešitelů. Soutěžní úlohy nejlépe zvládl Filip Hajda ze ZŠ Komenského 68 Nový Jičín, který dokázal soutěžní test vypracovat na plný počet bodů, na druhém místě se umístila Jana Lelková ze ZŠ Pohořská Odry a na třetím místě Radim Spilka ze ZŠ Hranice Šromotovo.

Protože na vědomostech a schopnostech žáků mají lví podíl jejich učitelé, vyhodnotili jsme také nejlepšího pedagoga oblasti. Stala se jím paní učitelka Mgr. Renata Šandová ze ZŠ Pohořská Odry, jejíž svěřenci dosáhli v teoretické části oblastního kola nejlepšího bodového průměru na hlavu. Naše poděkování však náleží nejen jí, ale všem učitelům chemie základních škol, kteří vypracovali s žáky testy prvního kola a připravovali je na kolo druhé.

Všichni účastníci 2. kola této soutěže byli odměněni cenou, účastnickým listem a prvních 20 nejúspěšnějších chemiků si odneslo hodnotné ceny a diplomy, které si převzali z rukou zástupce hlavního sponzora akce PRECHEZA a. s., Ing. Aleny Okáčové, a ředitele SPŠ Hranice, Ing. Ivana Doležela. Z vědomostních testů vzešlo 10 nejúspěšnějších řešitelů, ti postupují do praktické části oblastního kola, která proběhne v pátek 26. 1. 2018 v laboratořích SPŠ Hranice. Čtyři účastníci s největším součtem bodů z teoretické a praktické části oblastního kola postoupí do celostátního kola, které se bude konat 12. června 2018 na půdě Univerzity Pardubice. V předchozích letech se vítězové našeho oblastního kola v Pardubicích rozhodně neztratili. Nezbývá než doufat, že letošní ročník soutěže Hledáme Nejlepšího mladého chemika ČR bude stejně vydařený a všem soutěžícím, kteří budou reprezentovat naši oblast, přejeme do celostátního kola co nejvíce úspěchů.

Autorka článku: Mgr. Pavlína Voldánová

Fotky naleznete zde.