NABÍDKA STUDIA NA MENDELOVĚ UNIVERZITĚ V BRNĚ

10. 2 2018 Autor: Štrajtová Lucie

V rámci spolupráce středního a vysokého odborného školství proběhla v únoru na naší škole prezentační přednáška zástupců Mendelovy univerzity z Brna. Lektoři Lesnické a dřevařské fakulty představili žákům 3. a 4. ročníků oboru Nábytkářská a dřevařská výroba a Stavební materiály všechny nabízené bakalářské a magisterské studijní obory univerzity. Největší zájem měli žáci o obory: Design nábytku, Dřevařství a Stavby na bázi dřeva. V závěrečné diskusi se hovořilo o podmínkách přijímacího řízení, průběhu akademického školního roku, odborných stážích v zahraničí i volnočasových aktivitách.

Návštěva zástupců odborného vysokého školství, kteří jsou absolventy naší školy (Ing. Dominik Hess a Ing. Tomáš Mansbart), byla přínosem pro potencionální možné zájemce o další pokračující studium na vysoké škole.

Autor článku: Ing. Petr Fusek

Galerie