Literární soutěž Chemie kolem nás

21. 2 2018 Autor: Štrajtová Lucie

V prosinci minulého roku vyhlásila společnost Precheza a. s. literární soutěž Chemie kolem nás. Akce je součástí projektu vzájemné spolupráce společnosti Precheza a. s. se školami a jejím smyslem je motivovat žáky k zamyšlení se nad významem a riziky chemie v dnešním světě. Úkolem bylo napsat fejeton na téma Chemie kolem nás. Do soutěže se zapojili také žáci naší školy – Tereza Macková ze třídy CH1, ze třídy CH2 pak Terezie Kučerová, Štěpán Kudláček a Filip Samohýl. V konkurenci žáků z Gymnázia Jakuba Škody v Přerově a olomouckého Gymnázia – Hejčín si nejlépe vedla Terezie Kučerová, která obsadila dělené 4. místo. Její práce tak patří mezi šest nejlepších, které vybrala redakční rada a které budou postupně otištěny v jednotlivých číslech Novin Precheza v průběhu tohoto roku. Všichni zúčastnění žáci získali od společnosti Precheza a. s. drobná ocenění.

Autorka: Mgr. Pavlína Voldánová