Požární ochrana

Jsi členem Sboru dobrovolných hasičů?

Zabýváš se požárním sportem?

Chceš v budoucnu pracovat u profesionálních jednotek HZS?

Je hasičská tématika tvým zájmem ?

Pak je naše škola a tento obor pro Tebe nejlepším řešením Tvé další kariéry v životě!

zaměření 01: Chemický specialista pro Integrovaný záchranný systém

zaměření 02: Stavební specialista protipožární prevence

Tento obor se zabývá přípravou požárních specialistů v oblasti požární ochrany, protipožární prevence a krizového řízení. Obor zahrnuje dvě zaměření - chemický nebo stavební specialista, které si žáci volí od třetího ročníku. Součástí studia je praktický výcvik ve spolupráci s HZS ČR, řízení motorových vozidel a zdravotní příprava.

Profilová  maturitní zkouška se skládá z:

 • Teorie požární ochrany (ústní zkouška před zkušební komisí)
 • Stavební prevence nebo Odborná chemie (volitelná ústní zkouška před zkušební komisí podle zaměření)
 • Soubor odborných předmětů (praktická zkouška) nebo Odborné požární projektování (maturitní práce s obhajobou před zkušební komisí)

Informace o zkráceném studiu oboru Požární ochrana zobrazíte ZDE

Pro zobrazení akcí školy spjaté s tímto oborem nahlédněte do aktualit.

Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka studia 4 roky. Obor je určen pro pro hochy i dívky. Počet přijímaných žáků 30 (1 třída)

Přihlášky ke studiu
Řádné studium: PDF XLS
Zkrácené studium: PDF XLS


O oboru

Charakteristika oboru

Obor zabývající se přípravou požárních specialistů v oblasti požární ochrany, protipožární prevence a krizového řízení. Obor zahrnuje dvě zaměření - chemický nebo stavební specialista. Součástí studia je praktický výcvik ve spolupráci s HZS ČR, řízení motorových vozidel a zdravotní příprava.

 

Odborné vědomosti a dovednosti absolventa

 • Znalosti v oblasti trestního práva, zjišťování příčin požárů, základů statistiky a předpisů v oblasti požární prevence.
 • Dovednosti v oblasti informatiky - technika administrativy, psaní desetiprstovou hmatovou metodou. 
 • Znalosti v oblasti speciální chemie (teorie hoření, hořlavé a výbušné látky, hasící látky).
 • Znalost stavebních materiálů a jejich vlastností v rámci požární bezpečnosti staveb.
 • Orientace v technické a servisní dokumentaci, tvorba technických výkresů.
 • Praktické schopnosti v oblasti řízení a servisu motorových vozidel a požární techniky.
 • Praktická schopnost v oblasti zdolávání mimořádných událostí - záchranářské práce ve výškách a ve vodě, vyprošťování osob.
 • Možnost pokračování studia na VŠ - VŠB - Technická univerzita Ostrava - fakulta bezpečnostního inženýrství

Uplatnění na trhu práce

 • Velitel jednotek požární ochrany.
 • Pracovník zajišťující speciální služby jednotek požární ochrany.
 • Pracovník na úseku prevence, ochrany obyvatelstva, krizového řízení a havarijního plánování.
 • Lektor odborných předmětů v oblasti požární techniky.
 • Pracovník v oblasti stavební prevence a na úseku chemické a technické služby.

Číst vícePartnerští zaměstnavatelé

Hasičský záchranný sbor - Olomoucký kraj  

Haseo Bělotín  

Max servis Hranice  

Zahas Lipník nad Bečvou  
 
Domluvte si individuální prohlídku


Ing. Vladimír Lon

Ing. Vladimír Lon

Jsem garantem oboru Požární ochrana. Neváhejte si domluvit individuální termín prohlídky oboru.

Tel.: 581 671 421
E-mail: lonv@spshranice.cz

Kdy Vám prohlídka vyhovuje?


Napište si o informace


Ke stažení


ŠVP ŠVP

Maturita 4 roky »

Aplikovaná chemie + Stipendium
+ Zkrácené studium
Mechanik strojů a zařízení + Stipendium
+ Zkrácené studium
Nábytkářská a dřevařská výroba + Stipendium
+ Zkrácené studium
Stavební materiály + Stipendium
+ Zkrácené studium
Požární ochrana + Zkrácené studium