Aplikovaná chemie

Chceš-li se dozvědět více nejen o světě okolo sebe, ale i o přírodních zákonech, kterými se řídí, a rád bys experimenty sám zkoušel, nejjednodušším řešením je studium moderní a neustále se rozvíjející vědy - chemie, konkrétně Aplikované chemie na naší škole. Naši vyučující Ti zajistí nejen vědomosti, ale také zkušenosti pro praxi v laboratoři i chemickém průmyslu, a samozřejmě přípravu ke studiu na vysoké škole.

Obor je zaměřen na získávání základních znalostí z chemie, analytické chemie a chemické technologie. Od třetího ročníku mají žáci možnost volby zaměření - analytickou chemii nebo chemickou technologii.

Profilová maturitní zkouška se skládá z:

  • Analytické chemie nebo Chemické technologie (ústní zkouška před zkušební komisí podle zaměření)
  • Chemie nebo Chemické technologie a Analytické chemie nebo Chemické techniky (volitelná ústní zkouška před zkušební komisí podle zaměření)
  • Laboratoře z analytické chemie (praktická zkouška) nebo Odborného chemického projektu (maturitní práce s obhajobou před zkušební komisí)

Obor je podpořen stipendiem Olomouckého kraje.

Pro zobrazení akcí školy spjaté s tímto oborem nahlédněte do aktualit.

Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka studia 4 roky Obor je určen pro hochy i dívky. Počet přijímaných žáků 30 (1 třída)

Přihlášky ke studiu
Řádné studium: PDF XLS
Zkrácené studium: PDF XLS

Galerie


O oboru

Charakteristika oboru

Obor je zaměřen na získávání základních znalostí z chemie, analytické chemie a chemické technologie. Po 2. ročníku mají žáci možnost volby zaměření - analytickou chemii nebo chemickou technologii.

Odborné vědomosti a dovednosti absolventa

  • Během celého studia je kromě teoretické výuky kladen důraz na praktickou výuku v chemických laboratořích.
  • Teoretická výuka je na dostatečně vysoké úrovni pro zvládání problémů, které musí v praxi řešit středoškolák a zejména jako základ dalšího odborného studia chemických oborů na vysokých školách. 
  • V laboratořích žáci provádějí základní přípravy anorganických i organických látek, zkoušky kvalitativní analýzy a naučí se základním postupům při kvantitativní analýze - tj. stanovení množství látek. Naučí se pracovat metodami klasické chemické analýzy i některými metodami přístrojové analytické chemie.
  • Obě dvě specializace jsou ovšem vzájemně blízké a pro potřeby praxe mají i absolventi specializace analytická chemie mít dostatečný přehled o chemických výrobách a naopak.
  • O vysoké teoretické i praktické úrovni oboru Aplikovaná chemie svědčí každoroční úspěchy našich žáků na chemických olympiádách.

Uplatnění na trhu práce

Uplatnění absolventů je velmi široké. Od technologů ve výrobních podnicích, přes kontrolní pracoviště a laboratoře chemických závodů, laboratoře životního prostředí, výzkumné a vývojové laboratoře až po nejrůznější jiná pracoviště, kde jsou potřené znalosti chemie, zejména v laboratořích - např. pro rozbory vod, půd, ovzduší, rozbory paliv a rozbory dalších materiálů ve strojírenských, hutnických, elektrotechnických, stavebních a dalších výrobách. Uplatnění absolventů je i v různých kontrolních úřadech (životní prostředí, potravinářství, hygiena).

Možnost dalšího vzdělávání

Absolventi tohoto oboru bývají úspěšní při pokračování odborného studia chemie na vysokých školách technického i přírodovědeckého zaměření.


Číst vícePartnerští zaměstnavatelé

S oborem spolupracují firmy a organizace:

Precheza a.s., Přerov  

Deza a.s., Valašské Meziříčí  

AmpluServis, a.s., Ostrava-Třebovice  

CS Cabot, spol. s.r.o., Valašské Meziříčí  

Favea, a.s., Kopřivnice  

Laboratoře Agel, a.s. Nový Jičín  

Lach-Ner, s.r.o., Neratovice  

Městská nemocnice v Odrách, p.o.  

Mlékárna Valašské Meziříčí, s.r.o.  

Nemocnice Hranice, a.s.  

Net plasy, s.r.o., Bystřice pod Hostýnem  

Semperflex Optimit s.r.o., Opava-Komárov  

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.  

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Lokalita Olomouc  

Svaz chemického průmyslu České republiky Praha  

Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická  

Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodověděcká fakulta  

 
Domluvte si individuální prohlídku


Ing. Chyba Radim

Ing. Chyba Radim

Jsem garantem oboru Aplikovaná chemie. Neváhejte si domluvit individuální termín prohlídky oboru.

Tel.: 581 671 420
E-mail: chybar@spshranice.cz

Kdy Vám prohlídka vyhovuje?


V rámci DOD se s námi dvakrát on-line spojí absolventka oboru Požární ochrana Rebeka Kubáčková, která díky praxím přes mezinárodní program Erasmus+ studuje vysokou školu na Maltě. Více se můžete dozvědět přímo od Rebeky na učebně A201 a to v pátek 20.1.2023 od 15:00 do 15:30 hodin a v sobotu 21.1.2023 od 9:30 do 10:00 hodin, pokud na tento čas nasměrujete svoji návštěvu naší školy.

Další termíny

Napište si o informace


Ke stažení


ŠVP ŠVP

Maturita 4 roky »

Aplikovaná chemie + Stipendium
+ Zkrácené studium
Mechanik strojů a zařízení + Stipendium
+ Zkrácené studium
Nábytkářská a dřevařská výroba + Stipendium
+ Zkrácené studium
Stavební materiály + Stipendium
+ Zkrácené studium
Požární ochrana + Zkrácené studium