Nábytkářská a dřevařská výroba

Dejte přednost dřevu před plasty nebo kovy. Dřevo a dřevařské materiály představují přírodní ekologickou obnovitelnou a oblíbenou surovinu pro výrobky každodenního života. Dřevo je tradiční a současně perspektivní materiál - práce s ním je pro všechny generace radostí.

Obor Nábytkářská a dřevařská výroba zabývající se zpracováním dřeva je po čtyřletém studiu ukončen maturitní zkouškou ve společné a profilové části.

Společná maturitní zkouška je státní a skládá se ze dvou povinných předmětů.

Profilová maturitní zkouška je školní a skládá se ze tří odborných předmětů:

 • Dřevařské a nábytkářské technologie (ústní zkouška před zkušební komisí).
 • Ekonomika a organizace nebo Konstrukce a CAD projektování (volitelné ústní zkoušky před zkušební komisí).
 • Soubor odborných předmětů (praktická zkouška) nebo Odborné projektování (maturitní práce s obhajobou před zkušební komisí)

Pro absolventy jiného maturitního oboru je organizováno také denní zkrácené studium oboru Nábytkářská a dřevařská výroba, které trvá 2 roky.

Studijní obor je nově od roku 2016 podpořen prospěchovým stipendiem Olomouckého kraje.

Pro zobrazení akcí školy spjaté s tímto oborem nahlédněte do aktualit.

Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka studia 4 roky. Obor je určen pro hochy i dívky.
Počet přijímaných žáků až 30 (1 třída - společně s oborem SM).

Přihlášky ke studiu
Řádné studium: PDF XLS
Zkrácené studium: PDF XLS


O oboru

Odborné vědomosti a dovednosti absolventa

 • Znalost vlastností dřeva, dřevařských materiálů, polotovarů a výrobků včetně jejich názvosloví, klasifikace i vhodného použití v praxi.
 • Schopnost zpracování konstrukční výkresové dokumentace jednoduchých i složitých výrobků ve formě náčrtů narýsované výrobní dokumentace nebo pomocí počítače (CAD systému) se značením dle ČSN. Samozřejmostí je schopnost čtení výrobních výkresů z oboru a rovněž našich i zahraničních technických prospektů.
 • Dovednost vysvětlit výrobní operace i technické parametry technologických postupů od výroby řeziva a přířezů, přes velkoplošné konstrukční materiály, dřevostavby, až po stavebně truhlářskou a nábytkářskou výrobu.
 • Ovládání způsobů obrábění dřeva, volby nástrojů i dřevoobráběcích strojů včetně jejich parametrů, základních kinematických schémat, seřizování, údržby a bezpečnosti práce.
 • Znalost principů fungování ekonomiky a ekologie ve státě i ve výrobní firmě se zaměřením na strategii podnikání, kalkulaci nákladů, vedení účetnictví, výpočty zisků, mezd, daní, a mimo jiné i příznivý vztah k životnímu prostředí.
 • Samostatnost při navrhování a kapacitním ověřování výrobních pracovišť, celých výrobních linek nebo systémů manipulace, skladování a dopravy v dřevozpracujícím průmyslu.
 • Využití a uplatnění komunikace s PC včetně Internetu.
 • Praktická schopnost samostatně obrábět dřevo a materiály na jeho bázi ručními i strojními metodami.

 

Uplatnění na trhu práce

 • Mistr provozu dřevařské, truhlářské a nábytkářské výroby.
 • Přípravář výroby - projektant CAD, kalkulant, normovač.
 • Technolog výroby prvotního a druhotného zpracování dřeva.
 • Operátor řízení dřevoobráběcích strojů a výrobních stanic.
 • Zásobovač materiálem a odbytář výrobků.
 • Prodejce dřevařských materiálů, polotovarů, výrobků, nástrojů a strojů.
 • Zkušební laborant výroby a výrobků.
 • Skladový technik ve výrobě i na lesních manipulačních skladech.
 • Podnikatel v oboru nebo pracovník zahraničních firem.
 • Dělník v rozličných dřevařských nebo nábytkářských firmách.
 • Montážní pracovník na výrobních linkách a stavbách.
 • Student vyšších odborných škol a vysokých škol.

Možnost dalšího vzdělávání

Studium na vyšších odborných školách a vysokých školách technického zaměření, nebo na pedagogických fakultách.


Číst vícePartnerští zaměstnavatelé

TON a. s. Bystřice p. Host.

MB DOMUS s.r.o. Hranice

RD a.s. Rýmařov

CETRIS a.s. Hranice

CARMAN WOOD s.r.o. Hradec n. M.

CARMAN DOORS s.r.o. Ostrava

DŘEVOTRUST a. s. Frýdek – Místek

DŘEVOZÁVOD Pražan s. r. o. Polička            

MOSAIC s. r. o. Kunčice

ALBO a. s. Osek n. Bečvou     

HANÁK NÁBYTEK a.s. Popůvky                      

HON – okna, dveře s. r. o. Opava

JELÍNEK s. r. o. Valašské Meziříčí

TWW a. s. Zašová      

TRACHEA s.r.o. Holešov

DREKOMA Suchdol n. Luž.

UNILIN s.r.o. Vyškov

MAYR - MELNHOF Holz s.r.o Paskov

SDP ČR Jihlava

DŘEVOSTAVITEL, www.drevostavitel.cz  
Domluvte si individuální prohlídku


Ing. Fusek Petr

Ing. Fusek Petr

Jsem garantem oboru Nábytkářská a dřevařská výroba. Neváhejte si domluvit individuální termín prohlídky oboru.

Tel.: 581 671 421
E-mail: fusekp@spshranice.cz

Kdy Vám prohlídka vyhovuje?


Napište si o informace


Ke stažení


ŠVP ŠVP

Maturita 4 roky »

Aplikovaná chemie + Stipendium
+ Zkrácené studium
Mechanik strojů a zařízení + Stipendium
+ Zkrácené studium
Nábytkářská a dřevařská výroba + Stipendium
+ Zkrácené studium
Stavební materiály + Stipendium
+ Zkrácené studium
Požární ochrana + Zkrácené studium