an excellent synchronization from palm, your head and even coronary heart is known as a require for high quality replica patek philippe.
target the continuing growth of ultra-thin clockwork regions is undoubtedly exact rolex replica project desires.

exact https://www.richardmille.to showcases substantial areas.

2017 cheap fashion wherewatches.com on sale.

http://www.amazewatches.com/ forum watertight wristwatch famed environment.

Stavební materiály - Střední průmyslová škola Hranice

Stavební materiály

Už dávno nežijeme v jeskyních, naše obydlí se vyvíjí, stejně jako se vyvíjí i materiály k jejich budování. Pokud máš technické myšlení, představivost a baví Tě poznávání nového, pak jsi na stránce oboru Stavební materiály správně.

Žáci získají v průběhu studia znalosti a dovednosti, které jim umožní uplatnit se nejen ve firmách vyrábějících stavební materiály, ale také v orgánech statní správy, např. stavebních úřadech. Své znalosti získají především z odborných předmětů Technologie, Stavební materiály a Praxe, doplněných znalostmi z předmětů Základy stavitelství, Ekonomika a podnikání, Stavební fyzika a Konstruování v programu AutoCAD.

Absolventi oboru jsou již padesát let žádanými pracovníky ve výrobní praxi i v ostatních odvětvích výroby stavebních materiálů.

Profilová maturitní zkouška se skládá z:

 • Souboru odborných předmětů (ústní zkouška před zkušební komisí)
 • Ekonomiky a podnikání nebo Základů stavitelství (volitelná ústní zkouška před zkušební komisí)
 • Souboru odborných předmětů (praktická zkouška) nebo Stavebně technického projektování (maturitní práce s obhajobou před zkušební komisí)

Pro absolventy jiného maturitního oboru je organizováno také denní zkrácené maturitní studium v délce 2 roky.

Pro zobrazení akcí školy spjaté s tímto oborem nahlédněte do aktualit.

Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka studia 4 roky
Obor je určen pro hochy i dívky

Počet přijímaných žáků 15 (1/2 třídy - společně s oborem ND)
Přihlaška ke stažení
Přihlaška ke zkrácenému studiu ke stažení

Galerie


O oboru

Odborné vědomosti a dovednosti absolventa

 • znalost základních vlastností stavebních materiálů - tj. vlastností stavebního kamene, kameniva, dřevařských a kovových materiálů, keramiky, pojiv, malt, betonů, plastů, izolací, nátěrových hmot a moderních kompozitních materiálů.
 • schopnost navrhnout jednotlivé stavební materiály v praxi podle druhu stavby a prostředí
 • znalost technologických postupů výroby finálních výrobků včetně vlastností vstupních surovin a strojního zařízení k tomu potřebného
 • znalost způsobů zkušebnictví jednotlivých stavebních materiálů a jejich aplikace v praxi
 • schopnost zvládnout základy účetnictví a to hlavně ve vztahu ke kalkulaci cen, nákladů, zisků a mezd
 • schopnost praktického využití počítačové techniky ke grafickému zpracování zadaných témat

 

Uplatnění na trhu práce

 • vedoucí technický pracovník ve výrobě stavebních materiálů (mistr, technolog přípravy výroby)
 • pracovník kontroly jakosti, expedient v cihelnách, keramičkách, prefách, cementárnách, vápenkách, výrobnách suchých maltových a betonových směsí
 • nákupčí materiálů a prodejce hotových výrobků u obchodních organizací
 • laborant ve zkušebnách stavebních materiálů
 • pracovník v marketingovém a ekonomickém oddělení závodů a obchodních organizací
 • vedoucí prodavač stavebnin
 • technický pracovník pokrývačských a tesařských firem

Možnost dalšího vzdělávání

Studium na vyšších odborných školách a vysokých školách technického zaměření


Číst vícePartnerští zaměstnavatelé

Cement Hranice, a.s.,

Cidemat Hranice,

Českomoravský štěrk a.s., Kamenolom Hrabůvka

Topos Prefa Tovačov s.r.o.,

Kotouč Štramberk s.r.o.,

Mateiciuc a.s., Odry

Henniges Hranice, s.r.o.,

LB Cemix, s.r.o, Studénka

Sepas a.s., Zašová

United Polymers, s.r.o., Hranice

Tondach ČR s.r.o., Hranice

Velox - Werk, s.r.o., Hranice

Wienerberger a.s., Jezernice

Mapei, Olomouc

Gumárny Zubří

Semperflef Optimit Odry, s.r.o.,

VUT Brno, Fakulta stavební, Brno

Technický a zkušební ústav stavební,s.p., pobočka Ostrava

Pressbeton Drahotuše, s.r.o., Olomouc

DŘEVOSTAVITEL, www.drevostavitel.cz  

 

 

 
Domluvte si individuální prohlídku


Ing. Kopecký Jiří

Ing. Kopecký Jiří

Jsem garantem oboru Stavební materiály. Neváhejte si domluvit individuální termín prohlídky oboru.

Tel.: 581 671 424
E-mail: kopeckyj@spshranice.cz

Kdy Vám prohlídka vyhovuje?


Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení 

Matutitní obory vzdělání : ZDE

Obory vzdělání s výučním listem : ZDE

Pokračování distanční výuky prodlouženo do 14.2.2021

Další termíny

Napište si o informace


Ke stažení


ŠVP ŠVP

Maturita 4 roky »

Aplikovaná chemie + Stipendium
Mechanik strojů a zařízení + Stipendium
+ Zkrácené studium
Nábytkářská a dřevařská výroba + Stipendium
+ Zkrácené studium
Stavební materiály + Stipendium
+ Zkrácené studium
Požární ochrana