Mechanik strojů a zařízení

Mechanik strojů a zařízení
Školní vzdělávací program: Mechanik počítačově řízených strojů

Chceš poznat nejrychleji se rozvíjející obor?

Máš zájem získat k maturitě navíc i výuční list?

V tom případě jsi zde správně.

Naše škola a konkrétně tento moderní obor je pro Tebe nejlepším řešením Tvé další kariéry.

Naučíš se ovládnout počítač natolik, abys vytvářel nejen virtuální svět, ale i produkty, které slouží lidem ke každodennímu životu.

Získáš znalosti k ovládání CNC strojů, jejich seřizování i programování.

Poznáš možnosti využití automatizace a elektronických obvodů.

Naučíš se programovat PLC automaty a zacházet s 3D tiskárnami.

U nás získáš svářečský i řidičský průkaz a další dovednosti potřebné
k reálnému životu.

V tomto oboru vzdělání se žáci a žákyně  během studia připraví do praxe v oblasti strojírenství se zaměřením na sestavování programů pro CNC stroje, jejich seřizování, údržbu a diagnostiku. Výuka je obohacena o oblast automatizace se zaměřením na pneumatiku, hydrauliku a elektroniku.

Samozřejmostí je také výuka v předmětech programového řízení výroby, kde studenti ovládají modelování výrobků v 2D a 3D programu SolidWorks a aplikuji tvorbu technických výkresů.

Profilová maturitní zkouška se skládá z:

 • Souboru odborných předmětů (ústní zkouška před zkušební komisí)
 • Počítačového řízení výroby (ústní zkouška před zkušební komisí)
 • Odborného výcviku (praktická zkouška) nebo z Technického projektování (maturitní práce s obhajobou před zkušební komisí)

Pro absolventy jiného maturitního oboru je organizováno také denní zkrácené studium v délce 2 roky.

Obor je podpořen prospěchovým stipendiem Olomouckého kraje a firemními stipendii.

Pro zobrazení akcí školy spjaté s tímto oborem nahlédněte do aktualit.

Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka studia 4 roky. Obor je určen pro hochy i dívky.
Počet přijímaných žáků 30 (1 třída)

Přihlášky ke studiu
Řádné studium: PDF XLS
Zkrácené studium: PDF XLS

Galerie


O oboru

Absolvent je připraven pro:

 • montáž složitých mechanických částí souvisejících s vlastním číslicovým řízením
 • montáž silnoproudé části elektroinstalace a připojení výstupů oživování číslicově řízených strojů a systémů , kontrolu funkcí všech agregátů a odstraňování jejich závad
 • sestavení programu pro obrobení jednoduché součástky, nalézt chybu v programu na CNC strojích
 • údržba, opravy nebo uvedení nových strojů do provozu s instruktáží zákazníkovi
 • sestavení hydraulického servopohonu stroje včetně vyzkoušení jeho funkce a odstranění případné závady
 • kontrolu, výměnu nebo opravu elektrického zařízení stroje, časového relé apod.
 • sestavování řídícího systému s obráběcím centrem, nastavení děliče číslicově řízeného obráběcího centra
 • vyzkoušení stroje se systémem v ručním zadání

 

Absolvent má znalosti:

 • z technologie přípravy pro čísl. řízené stroje
 • o nastavení nástrojů do zásobníku v obráběcích centrech a integrovaných výrobních úsecích
 • v mechanických, optických a elektrotechnických měřidlech o provádění pracovních a geometrických měření CNC strojů a proměřování parametrů elektrorozvodů
 • výpočetní techniky na vysoké úrovni

Absolvent se dále naučí:

 • číst strojírenské výkresy součástí a sestav, výkresy silnoproudé elektrotechniky a orientovat se ve výkresech slaboproudé elektrotechniky
 • velmi dobře číst výrobní a montážní pracovní postupy, elektronická a hydraulická schémata

Absolvent má:

 • přehled o výrobě materiálů a jejich zpracování na polotovary
 • základní znalosti o technologických, mechanických a fyzikálních vlastnostech materiálů a jeho označování podle ČSN
 • zná způsoby obrábění a tváření materiálů
 • umí ovládat systémy číslicově řízených strojů včetně elektroinstalace reléových převodních jednotek, pohonů a posuvů
 • zná způsoby uložení a uchycení stroje, propojení všech částí
 • umí volit, připravovat, ostřit a upínat nástroje
 • umí určit řezné podmínky a upínání obráběcích součástí

Naše nabídka:

Škola zřízená Olomouckým krajem - výuku hradí stát * výuka probíhá v moderních učebnách s CNC technikou * možnost ubytování, stravování a dalšího vyžití (posilovna, sportovní hala, a pod.)

 

Uplatnění absolventa na trhu práce je široké a to zejména:

 • v oblasti výpočetní techniky
 • jako obsluha CNC strojů
 • při seřizování CNC strojů
 • při tvorbě programů pro NC a CNC stroje
 • při modelování dílů a sestav na počítači 2D a 3D
 • v konstrukci
 • v oblasti diagnostiky
 • ve strojírenských provozech, montážních provozech
 • jako mechanik v obráběcích a montážních provozech
 • jako operátor řízení strojů a stanic
 • jako servisní technik
 • jako mistr provozu
 • jako konstruktér
 • jako projektant CAD
 • jako logistik
 • jako montážník
 • v možnosti podnikání v oblasti strojírenství (obrábění a zámečnictví)
 • národní soustava povolání

   

Možnosti dalšího vzdělávání

Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vyšších odborných a vysokých školách za stejných podmínek jako absolventi ostatních druhů středních škol, poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Podmínky pro přijetí:

 • úspěšně ukončená povinná školní docházka
 • zdravotní způsobilost

Číst vícePartnerští zaměstnavatelé

Firmy se školou spolupracují v oblasti:

zajištění produktivní práce pro žáky

umožňují odbornou praxi žáků přímo ve firmách

podporují školu dodávkami hutního materiálu pro výuku

podílejí se na modernizaci pracovišť na škole

umožňují odborné exkurze

podílejí se na propagaci strojírenství

podporují žáky stipendijním programem

podporují dílny věcnými dary

podporují soutěže žáků věcnými dary

uplatnění absolventů ve firmách po ukončení studia

 

Spolupracující firmy strojírenských oborů:

SSI SCHÄFER s.r.o. www.ssi-schaefer.cz  
SIGMA PUMPY Hranice, s.r.o. www.sigmapumpy.com  
AVL Moravia s.r.o. www.avl.com  
DAKR spol.. s.r.o. www.dakr.com  
GESS - CZ, s.r.o. www.gess.cz  
MKT Tomáš Helsner www.mktnaradi.cz  
Baden s.r.o. www.baden.cz  
Zape spol. s.r.o. www.papesro.cz  
BBA Hranice, s.r.o.

www.bbapumps.cz  

Tigemma, spol. s.r.o. www.tigemma.cz  
Honeywell www.honeywell.jobs.cz  
Alfa - Tech Czech www.alfa-tech.cz  
ELKO EP, s.r.o. www.elkoep.cz  
SV Olšovec s.r.o.  
Cement Servis www.cementservis.cz  
Steelmax, s.r.o. www.steelmax.cz  
Romotop s.r.o., Suchdol nad Odrou www.romotop.cz  
KUNST, spol.s.r.o. www.kunst.cz  
DVP Engineering, s.r.o.  
Břetislav Maděryc - ELEKTRO www.bmaderyc.cz  
M-MOOS s.r.o. www.m-moos.cz  
Strojtos Lipník www.strojtos.cz  
FIRESPORT www.firesport.cz  
JEDNOČELOVÉ STROJE,s.r.o.  Domluvte si individuální prohlídku


Bc. Hynčica Libor

Bc. Hynčica Libor

Jsem garantem oboru Mechanik strojů a zařízení. Neváhejte si domluvit individuální termín prohlídky oboru.

Tel.: 725 745 061
E-mail: hyncical@spshranice.cz

Kdy Vám prohlídka vyhovuje?


Napište si o informace


Ke stažení


ŠVP ŠVP

Maturita 4 roky »

Aplikovaná chemie + Stipendium
+ Zkrácené studium
Mechanik strojů a zařízení + Stipendium
+ Zkrácené studium
Nábytkářská a dřevařská výroba + Stipendium
+ Zkrácené studium
Stavební materiály + Stipendium
+ Zkrácené studium
Požární ochrana + Zkrácené studium