Provozní technika

Jsem vyučen v oboru a chci si založit firmu. Potřebuji se orientovat jak v technické, tak i v technickoekonomické stránce provozu. Pracuji s lidmi, kteří jsou závislí na mém rozhodnutí. Hledám lepší uplatnění na trhu práce. S tímto dosaženým vzděláním mám možnost většího výběru pracovního zařazení. Jestliže s těmito výroky souhlasíte, jste na správné stránce nabídky vzdělávání. Studium tohoto  oboru Vám tyto podmínky jistě umožní.

V oboru vzdělání  23-43-L/51 Provozní technika se žáci během studia připraví do praxe ve strojírenském průmyslu s důrazem na technickou a technickoekonomickou stránku provozu v průmyslových podnicích, službách a sféře soukromého podnikání. Přestože první žáci nastoupili do školních lavic teprve v roce 2013, je o absolventy mezi firmami zájem.

Studium je určeno pro absolventy tříletých oborů vzdělání s výučním listem.

Profilová maturitní zkouška se skládá z:

  • Technologie (ústní zkouška před zkušební komisí)
  • Provozuschopnosti strojů a zařízení (ústní zkoušky před zkušební komisí)
  • Souboru odborných předmětů (praktická zkouška) nebo Technického projektování (maturitní práce s obhajobou před zkušební komisí) 

Pro zobrazení akcí školy spjaté s tímto oborem nahlédněte do aktualit.

Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka studia 2 roky
Obor je určen pro hochy i dívky

Počet přijímaných žáků 30 (1 třída - v kombinaci s oborem ND nástavba)
Přihláška ke studiu


O oboru

Uplatnění absolventa v praxi

Absolvent se uplatní ve strojírenských firmách a provozech v povolání strojírenský technik, a to zejména v jeho typových pozicích provozního charakteru, tj. strojírenský technik mistr nebo strojírenský technik dispečer. Dále najde uplatnění také v uvedeném povolání v příbuzných typových pozicích, např. strojírenský technik technolog, strojírenský technik technické kontroly, zkušební technik, servisní technik, popř. v dalších povoláních a typových pozicích ve strojírenství. Uplatnění může nalézt i ve strojírenských povoláních s převahou manuálních činností jako vedoucí pracovních čet a kolektivů.


Číst vícePartnerští zaměstnavatelé

AVL Moravia, s.r.o., Hranice   www.avlmoravia.cz  

Baden, s.r.o., Hranice

BBA Hranice, spol. s r.o.   www.bbahranice.cz  

DAKR, spol. s r.o., Hranice   www.dakr.com  

Sigma Pumpy Hranice, s.r.o.   www.sigmapumpy.com  

SSI Schäfer, s.r.o., Hranice   www.ssi-schaefer.cz  

SV Olšovec, s.r.o.

Tigema, spol. s r.o.   www.tigema.cz  

ZAPE, spol. s r.o., Opatovice   www.zapesro.cz  
Domluvte si individuální prohlídku


Ing. Kandlerová Lenka

Ing. Kandlerová Lenka

Jsem garantem oboru Provozní technika. Neváhejte si domluvit individuální termín prohlídky oboru. V nejbližší době očekávejte potvrzení termínu, které Vám garant zašle e-mailem.

Tel.: 581 671 423
E-mail: kandleroval@spshranice.cz

Kdy Vám prohlídka vyhovuje?


Napište si o informace


Ke stažení


ŠVP_NS ŠVP_NS

Maturita po vyučení 2 roky »

Nábytkářská a dřevařská výroba
Provozní technika