Provozní technika

Jsem vyučen v oboru a chci si založit firmu. Potřebuji se orientovat jak v technické, tak i v technickoekonomické stránce provozu. Pracuji s lidmi, kteří jsou závislí na mém rozhodnutí. Hledám lepší uplatnění na trhu práce. S tímto dosaženým vzděláním mám možnost většího výběru pracovního zařazení. Jestliže s těmito výroky souhlasíte, jste na správné stránce nabídky vzdělávání. Studium tohoto  oboru Vám tyto podmínky jistě umožní.

V oboru vzdělání  23-43-L/51 Provozní technika se žáci během studia připraví do praxe ve strojírenském průmyslu s důrazem na technickou a technickoekonomickou stránku provozu v průmyslových podnicích, službách a sféře soukromého podnikání. Přestože první žáci nastoupili do školních lavic teprve v roce 2013, je o absolventy mezi firmami zájem.

Studium je určeno pro absolventy tříletých oborů vzdělání s výučním listem.

Profilová maturitní zkouška se skládá z:

 • Technologie (ústní zkouška před zkušební komisí)
 • Provozuschopnosti strojů a zařízení (ústní zkoušky před zkušební komisí)
 • Souboru odborných předmětů (praktická zkouška) nebo Technického projektování (maturitní práce s obhajobou před zkušební komisí) 

Pro zobrazení akcí školy spjaté s tímto oborem nahlédněte do aktualit.

Střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka studia 2 roky. Obor je určen pro hochy i dívky. Počet přijímaných žáků 30 (1 třída - v kombinaci s oborem ND nástavba).

Přihlášky ke studiu
Řádné studium: PDF XLS


O oboru

Uplatnění absolventa v praxi

Absolvent se uplatní ve strojírenských firmách a provozech v povolání strojírenský technik, a to zejména v jeho typových pozicích provozního charakteru, tj. strojírenský technik mistr nebo strojírenský technik dispečer. Dále najde uplatnění také v uvedeném povolání v příbuzných typových pozicích, např. strojírenský technik technolog, strojírenský technik technické kontroly, zkušební technik, servisní technik, popř. v dalších povoláních a typových pozicích ve strojírenství. Uplatnění může nalézt i ve strojírenských povoláních s převahou manuálních činností jako vedoucí pracovních čet a kolektivů.

 

Očekávané kompetence absolventa

Absolvent je vzděláván tak, aby získal vědomosti  a dovednosti, které mu umožní uplatnit se jak na trhu práce, tak při dalším vzdělávání zejména na fakultách zaměřujících se na studium strojírenství a příbuzných oborů. Aby porozuměl významu vzdělání pro kariéru, chápal nutnost celoživotního vzdělávání a učení, uměl myslet kriticky, dokázal posoudit věrohodnost informací, tvořil si vlastní úsudek a byl schopen diskuse.

Určeno pro obory vzdělání s výučním listem

 • 21-52-H/01 Hutník
 • 21-53-H/01 Modelář
 • 21-55-H/01 Slévač
 • 23-51-H/01 Strojní mechanik
 • 23-52-H/01 Nástrojař
 • 23-55-H/01 Klempíř
 • 23-55-H/02 Karosář
 • 23-56-H/01 Obráběč kovů
 • 23-57-H/01 Kovář
 • 23-61-H/01 Autolakýrník
 • 23-62-H/001 Optik
 • 23-62-H/01 Jemný mechanik
 • 23-65-H/01 Strojník
 • 23-65-H/02 Lodník
 • 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
 • 23-69-H/01 Puškař
 • 36-52-H/01 Instalatér
 • 36-52-H/02 Mechanik plynových zařízení
 • 39-41-H/01 Malíř a lakýrník
 • 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů
 • 41-56-H/02 Opravář lesnických strojů

Možnost dalšího vzdělávání

Studium na vyšších odborných školách a vysokých školách technického zaměření.


Číst vícePartnerští zaměstnavatelé

AVL Moravia, s.r.o., Hranice   www.avlmoravia.cz  

Baden, s.r.o., Hranice

BBA Hranice, spol. s r.o.   www.bbahranice.cz  

DAKR, spol. s r.o., Hranice   www.dakr.com  

Sigma Pumpy Hranice, s.r.o.   www.sigmapumpy.com  

SSI Schäfer, s.r.o., Hranice   www.ssi-schaefer.cz  

SV Olšovec, s.r.o.

Tigema, spol. s r.o.   www.tigema.cz  

ZAPE, spol. s r.o., Opatovice   www.zapesro.cz  
Domluvte si individuální prohlídku


Ing. Kandlerová Lenka

Ing. Kandlerová Lenka

Jsem garantem oboru Provozní technika. Neváhejte si domluvit individuální termín prohlídky oboru.

Tel.: 581 671 423
E-mail: kandleroval@spshranice.cz

Kdy Vám prohlídka vyhovuje?


V rámci DOD se s námi dvakrát on-line spojí absolventka oboru Požární ochrana Rebeka Kubáčková, která díky praxím přes mezinárodní program Erasmus+ studuje vysokou školu na Maltě. Více se můžete dozvědět přímo od Rebeky na učebně A201 a to v pátek 20.1.2023 od 15:00 do 15:30 hodin a v sobotu 21.1.2023 od 9:30 do 10:00 hodin, pokud na tento čas nasměrujete svoji návštěvu naší školy.

Další termíny

Napište si o informace


Ke stažení


ŠVP ŠVP

Maturita po vyučení 2 roky »

Nábytkářská a dřevařská výroba
Provozní technika