Strojní mechanik

Škoní vzdělávací program:  Zámečník, zámečnice

Rád pracuješ s kovy? Baví tě zhotovovat součásti, montovat a opravovat různé stroje a zařízení? Chtěl by ses naučit svařovat? Pak se staň Zámečníkem!

V tomto oboru vzdělání se žáci a žákyně během studia připraví do praxe s důrazem na ruční nebo strojní zhotovování součástí strojů, zařízení a prvků konstrukcí, a také na montáž, údržbu a opravy strojů, strojních celků a zařízení.

Vykonávané činnosti jsou zaměřeny na strojírenské výrobky a zařízení, využívaná v nejrůznějších oblastech průmyslu, ve stavebnictví, zemědělství, dopravě, zařízení domácností. Kvalitu absolventů již historicky prověřila odborná praxe, protože první žáci nastoupili do školních lavic již v roce 1940.

Závěrečná zkouška se skládá z:

 • písemné zkoušky
 • praktické zkoušky
 • ústní zkoušky

Pro absolventy jiného maturitního oboru je organizováno také denní zkrácené studium, které trvá 1 rok. Obor je podpořen prospěchovým stipendiem Olomouckého kraje i firemními stipendii.   

Pro zobrazení akcí školy spjaté s tímto oborem nahlédněte do aktualit.

Střední vzdělání s výučním listem
Délka studia 3 roky. Obor je určen pro pro hochy i dívky. Počet přijímaných žáků 30 (1 třída)

Přihlášky ke studiu
Řádné studium: PDF XLS
Zkrácené studium: PDF XLS

Galerie


O oboru

Odborné vědomosti a dovednosti:

 •  Po ukončení přípravy v učebním oboru Zámečník a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky se absolvent orientuje ve výrobních postupech a v ostatní technologické dokumentaci, čte technické výkresy a pracovní postupy jednotlivých součástí a sestav. Dovede pořídit náčrt k doplnění výrobního postupu, k rychlé výrobě dílů při opravě, k zaznamenání požadavku zákazníka. 
 • Absolvent si dovede pro plnění pracovních úkolů připravit základní rukodělné nástroje a nářadí, zdvihací zařízení, montážní pomůcky, stroje a zařízení, připravit pracoviště a podle předepsaného technologického postupu připravit materiál, proměřit polotovar a rozměřit a orýsovat pracovní předmět. 
 • Samostatně volí správný a bezpečný výrobní postup při práci se základním ručním nářadím a mechanizovanými nástroji používanými při ručním zpracování kovů, plastů a dalších materiálů, používaných ve strojírenství, rozhoduje o postupu při změně tvaru materiálu.
 •  Umí zvolit pracovní pomůcky (přípravky) podle pracovních podkladů a podle vlastní úvahy tak, aby byl respektován technologický postup výroby (montáže). Je schopen rozlišovat běžné strojírenské materiály podle označení ČSN, určit jejich vlastnosti a respektovat je při jejich používání a zpracování.
 • Při výrobě strojů a zařízení umí ručním obráběním zhotovit, popř. po strojním obrábění dohotovit jejich součásti. Je také schopen vykonávat jednoduché pracovní operace na základních druzích obráběcích strojů. Hotové součásti je schopen připravit k montáži, provádět spojování jednotlivých částí rozebíratelným i nerozebíratelným způsobem. Klíčovými dovednostmi jsou montážní práce, údržba, servis a opravy.

 

Uplatnění na trhu práce:

 1. pro hochy i dívky :
  strojní zámečník, montér zámečník, montér točivých strojů, provozní zámečník, mechanik polygrafických strojů, zámečník kolejových vozidel, mechanik opravář pro údržby, kontrolor, rýsovač. V případě absolvování příslušného kurzu (v závěrečné fázi přípravy), vykonání zkoušky a získání příslušného oprávnění je absolvent kvalifikován i pro výkon dalších povolání např.: svářeč, vazač břemen, jeřábník, řidič motorových vozíků, řidič silničních motorových vozidel.

 2. pouze pro hochy :
  montér vzduchotechniky, montér ocelových konstrukcí, montér potrubář, potrubář, montér kotlář, provozní montér plynovodů, zámečník kolejových konstrukcí, zámečník kolejových vozidel, provozní zámečník elektrotechniky a energetiky železniční dopravy, strojník kafilerní výroby.

Podmínky pro přijetí:

 • ukončená povinná školní docházka

 • zdravotní způsobilost

Možnost dalšího vzdělávání absolventů:

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijního oboru pro absolventy tříletých učebních oborů navazujícího na předešlou přípravu (nástavbové studium).

Naše nabídka:

Škola zřízená Olomouckým krajem - výuku hradí stát * výuka probíhá v moderních učebnách s CNC technikou * možnost ubytování, stravování a dalšího vyžití (posilovna, 2 sportovní haly, sauna apod.) *možnost získání svářečského průkazu * při nástupu obdrží žáci příspěvek na pracovní oděv v hodnotě 1000,- Kč


Číst vícePartnerští zaměstnavatelé

SSI SCHÄFER s.r.o. www.ssi-schaefer.cz            
KBU servis s.r.o. www.kbuservis.cz   
Plastico www.plastico-kontejnery.cz    
SOM Milenov spol.s r.o. www.somsro.cz    
Mateiciuc a.s. www.mat-plasty.cz    
Tigemma, spol. s.r.o. www.tigemma.cz    
Baden s.r.o. www.baden.cz    
AG PUMPY s.r.o. www.agpumpy.cz  
Autoškola Trčka http://www.autoskolatrcka.cz/  
AVL Moravia s.r.o. www.avl.com  
Břetislav Maděryč  
CANIS SAFETY a.s. http://www.canissafety.cz  
Cement Servis www.cementservis.cz  
CZECH ETIMEX s.r.o. https://www.abc.cz/firma/czech-etimex/  
DAKR spol.. s.r.o. www.dakr.com  
FIRESPORT www.firesport.cz    
GESS - CZ, s.r.o. www.gess.cz    
Helago-cz s.r.o. http://www.helago-cz.cz  
HELAK servis s.r.o.  
Honeywell Aerospace Olomouc s.r.o. www.honeywell.jobs.cz  
JEDNOÚČELOVÉ STROJE,s.r.o.  
KUNST, spol.s.r.o. www.kunst.cz  
Ložiska a příslušenství, s.r.o. http://www.loziskaaprislusenstvi.eu  
M-MOOS s.r.o. www.m-moos.cz  
NC Line s.r.o. http://www.ncline.cz  
PWO Czech Republik a.s. www.pwo.cz  
Sdružení CEPAC - Morava http://www.cepac.cz  
SEZAKO Přerov s.r.o. http://www.sezakoprerov.cz  
SIGMA PUMPY Hranice, s.r.o. www.sigmapumpy.com  
Steelmax, s.r.o. www.steelmax.cz   
Strojírny Olšovec s.r.o. http://www.strojirny.com  
SV Olšovec s.r.o. http://www.sv-olsovec.cz  
Svářecí Technika Hranice  
ZAPE, spol. s r.o., Opatovice www.zapesro.cz  
SMOOS s.r.o. http://www.smoos.cz  
Paragan s.r.o. http://www.paragan.cz  
DOM - ZO 13, s.r.o. http://www.domzo13.cz  
Střední škola technická Přerov http://kourilkova8.cz  
ISŠ - COP Valašské Meziříčí http://www.isscopvm.cz  
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava https://www.vsb.cz  
BBA Hranice http://www.bbapumps.cz  

 
Domluvte si individuální prohlídku


Ing. Kučerová Irena

Ing. Kučerová Irena

Jsem garantem oboru Strojní mechanik. Neváhejte si domluvit individuální termín prohlídky oboru.

Tel.: 581 671 448
E-mail: kucerovai@spshranice.cz

Kdy Vám prohlídka vyhovuje?


V rámci DOD se s námi dvakrát on-line spojí absolventka oboru Požární ochrana Rebeka Kubáčková, která díky praxím přes mezinárodní program Erasmus+ studuje vysokou školu na Maltě. Více se můžete dozvědět přímo od Rebeky na učebně A201 a to v pátek 20.1.2023 od 15:00 do 15:30 hodin a v sobotu 21.1.2023 od 9:30 do 10:00 hodin, pokud na tento čas nasměrujete svoji návštěvu naší školy.

Další termíny

Napište si o informace


Ke stažení


ŠVP ŠVP

Vyučení 3 roky »

Instalatér + Stipendium
+ Zkrácené studium
Obráběč kovů + Stipendium
+ Zkrácené studium
Strojní mechanik + Stipendium
+ Zkrácené studium