Nadační fond

Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (dále jen NF) byl zapsán do nadačního rejstříku dne 22. března 1999.

Účelem fondu je:

  1. podpora a motivace studentů SPŠ Hranice k dosahování dobrých studijních výsledků i výsledků při mimoškolní činnosti v oblasti kultury, vědy a sportu.
  2. spoluúčast na odborných a vzdělávacích seminářích, kulturních a sportovních akcích pořádaných školou,
  3. v rámci finančních možností NF přispívat ke zkvalitňování vybavenosti učeben SPŠ Hranice s cílem zkvalitňovat vyučovací proces na této škole.

Nadační fond řídí tříčlenná správní rada, která se řídí platnými zákony, zakladatelskou listinou a přijatým statutem. Výše jmenované listiny a ostatní dokumenty spojené s činností NF jsou k nahlédnutí na webových stránkách.