Dne 13. června 2024 jsme uskutečnili pro žáky školní družiny ZŠ Šromotovo Hranice Ekologický den. Akce se zúčastnilo 69 žáků rozdělených do dvou skupin.

Hry a soutěže s přírodovědnou a environmentální tématikou byly doplněny pohybovou náplní. S přípravou a organizací pomáhali naši žáci 1. a 2. ročníků. Děti si za odměnu odnesly drobnou pozornost v podobě sladkostí, diplomu a pravítka vyrobeného našimi žáky oboru Nábytkářská a dřevařská výroba.

Akce proběhla v rámci Programu na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2024, ze kterého jsme čerpali finanční dotaci použitou na zakoupení laviček a stolů pro vybavení venkovní EVVO učebny. V dalších letech budeme pokračovat v budování této učebny, která je pro naši školu velkým přínosem. Pobyt v přírodě je pro žáky nejen zpestřením výuky, ale i součástí zdravého životního stylu spojeného s pobytem na čerstvém vzduchu.

Štěpánka Březinová

Skip to content