Maturitní zkouška

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části.

Společná část

Profilová část

Termíny maturitní zkoušky

Společná část

Jaro 2024

Datum konáníZkušební předmětČas zahájení zkoušky
2. května 2024Matematika8:00
Anglický jazyk13:30
3. května 2024Český jazyk a literatura8:00

Profilová část

Jaro 2024

Datum konáníZkušební předmět
9. a 10. dubna 2024Písemné práce CJL a ANJ
24.–26. dubna 2024Praktické maturitní zkoušky
16.–24. května 2024Ústní maturitní zkoušky

Důležité dokumenty k maturitní zkoušce

Profilová maturitní zkouška

Maturita 4 roky

Povinné předměty:

Povinně volitelné předměty (z nabídky vybíráte jen jeden):

Povinně volitelné předměty (z nabídky vybíráte jen jeden):

Nepovinné předměty:

Povinné předměty:

Povinně volitelné předměty (z nabídky vybíráte jen jeden):

Povinně volitelné předměty (z nabídky vybíráte jen jeden):

Nepovinné předměty:

Povinné předměty:

Povinně volitelné předměty (z nabídky vybíráte jen jeden):

Nepovinné předměty:

Povinné předměty:

Povinně volitelné předměty (z nabídky vybíráte jen jeden):

Povinně volitelné předměty (z nabídky vybíráte jen jeden):

Nepovinné předměty:

Povinné předměty:

Povinně volitelné předměty (z nabídky vybíráte jen jeden):

Povinně volitelné předměty (z nabídky vybíráte jen jeden):

Nepovinné předměty:

Povinné předměty:

Povinně volitelné předměty (z nabídky vybíráte jen jeden):

Povinně volitelné předměty (z nabídky vybíráte jen jeden):

Nepovinné předměty:

Maturita po vyučení

Povinné předměty:

Povinně volitelné předměty (z nabídky vybíráte jen jeden):

Nepovinné předměty:

Povinné předměty:

Povinně volitelné předměty (z nabídky vybíráte jen jeden):

Povinně volitelné předměty (z nabídky vybíráte jen jeden):

Nepovinné předměty:

Jak se přihlásit k maturitě?

Abys mohl/a k maturitě, musíš podat podepsanou přihlášku. Jestli žádáš o uzpůsobení podmínek maturity, musíš odevzdat kromě přihlášky i doporučení školského poradenského zařízení.

Přihlášku k jarnímu termínu je potřeba podat do 1. prosince daného školního roku. Na podzimní termín je nutné se přihlásit do 25. června daného školního roku.

Nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka jazykovým certifikátem

V profilové části lze povinnou zkoušku konanou z cizího jazyka nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem (§ 81 odst. 6 školského zákona). V souladu s ustanovením školského zákona se možnost nahrazení povinné profilové zkoušky týká žáků, kteří konají v profilové části alespoň 4 povinné profilové zkoušky.

Nahradit lze i profilovou zkoušku navázanou na konání didaktického testu ve společné části, didaktický test ve společné části však žák koná vždy.

Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 1. prosince pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 25. června pro konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období. Součástí žádosti je vždy ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.

5. 9. 2023

Ing. Ivan Doležel v. r.

ředitel školy

Skip to content