Maturitní zkouška

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části.

Společná část

Profilová část

Termíny maturitní zkoušky

Společná část

Podzim 2023

Datum konáníZkušební předmětČas zahájení zkoušky
4. září 2023Český jazyk a literatura12:00
5. září 2023Matematika8:30
Ostatní cizí jazyky8:30
Anglický jazyk12:30
6. září 2023Matematika – rozšiřující13:00

Profilová část

Podzim 2023

Datum konáníZkušební předmět
8. září 2023Opravná praktická maturitní zkouška
13. září 2023Opravná ústní maturitní zkouška

Důležité dokumenty k maturitní zkoušce

Profilová maturitní zkouška

Maturita 4 roky

Povinné předměty:

Povinně volitelné předměty (z nabídky vybíráte jen jeden):

Povinně volitelné předměty (z nabídky vybíráte jen jeden):

Nepovinné předměty:

Povinné předměty:

Povinně volitelné předměty (z nabídky vybíráte jen jeden):

Povinně volitelné předměty (z nabídky vybíráte jen jeden):

Nepovinné předměty:

Povinné předměty:

Povinně volitelné předměty (z nabídky vybíráte jen jeden):

Nepovinné předměty:

Povinné předměty:

Povinně volitelné předměty (z nabídky vybíráte jen jeden):

Povinně volitelné předměty (z nabídky vybíráte jen jeden):

Nepovinné předměty:

 

Jak se přihlásit k maturitě?

Abys mohl/a k maturitě, musíš podat podepsanou přihlášku. Jestli žádáš o uzpůsobení podmínek maturity, musíš odevzdat kromě přihlášky i doporučení školského poradenského zařízení.

Přihlášku k jarnímu termínu je potřeba podat do 1. prosince daného školního roku. Na podzimní termín je nutné se přihlásit do 25. června daného školního roku.

Nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka jazykovým certifikátem

V profilové části lze povinnou zkoušku konanou z cizího jazyka nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem (§ 81 odst. 6 školského zákona). V souladu s ustanovením školského zákona se možnost nahrazení povinné profilové zkoušky týká žáků, kteří konají v profilové části alespoň 4 povinné profilové zkoušky.

Nahradit lze i profilovou zkoušku navázanou na konání didaktického testu ve společné části, didaktický test ve společné části však žák koná vždy.

Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 1. prosince pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 25. června pro konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období. Součástí žádosti je vždy ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.

5. 9. 2023

Ing. Ivan Doležel v. r.

ředitel školy

Skip to content