Aplikovaná chemie

Aplikovaná chemie

Čtyřletý maturitní obor

Výběr ze dvou zaměření


StipendiumErasmus+Zkrácené studium

Přírodovědný obor s uplatněním v laboratořích, průmyslu, farmacii, potravinářství a oblasti životního prostředí.

Charakteristika oboru

Aplikovaná chemie je čtyřletý obor zakončený maturitní zkouškou, obor je zaměřen na získávání základních znalostí z chemie, analytické chemie a chemické technologie. Po 2. ročníku mají žáci možnost volby zaměření – analytickou chemii nebo chemickou technologii.

Odborné vědomosti a dovednosti absolventa

 • Během celého studia je kromě teoretické výuky kladen důraz na praktickou výuku v chemických laboratořích.
 • Teoretická výuka je na dostatečně vysoké úrovni pro zvládání problémů, které musí v praxi řešit středoškolák a zejména jako základ dalšího odborného studia chemických oborů na vysokých školách. 
 • V laboratořích žáci provádějí základní přípravy anorganických i organických látek, zkoušky kvalitativní analýzy a naučí se základním postupům při kvantitativní analýze – tj. stanovení množství látek. Naučí se pracovat metodami klasické chemické analýzy i některými metodami přístrojové analytické chemie.
 • Obě dvě specializace jsou ovšem vzájemně blízké a pro potřeby praxe mají i absolventi specializace analytická chemie mít dostatečný přehled o chemických výrobách a naopak.
 • O vysoké teoretické i praktické úrovni oboru Aplikovaná chemie svědčí každoroční úspěchy našich žáků na chemických olympiádách, úspěšnost žáků při studiu na VŠ i jejich následné uplatnění v praxi.

 

Uplatnění na trhu práce

 • technolog ve výrobních podnicích
 • pracovník kontrolního pracoviště a laboratoří chemických závodů
 • pracovník laboratoře životního prostředí
 • výzkumný pracovník
 • laboratorní pracovník např. pro rozbory vod, půd, ovzduší, rozbory paliv i dalších materiálů v různých oblastech průmyslu
 •  

Přihláška k řádnému studiu

Přihláška ke zkrácenému studiu

Domluvte si prohlídku

Chyba Radim

Ing. Chyba Radim

Garant oboru Aplikovaná chemie. Neváhejte si domluvit individuální termín prohlídky školy.

Kdy chcete přijít?

Skip to content