Aplikovaná chemie

Aplikovaná chemie

Čtyřletý maturitní obor

Výběr ze dvou zaměření


StipendiumErasmus+Zkrácené studium

Přírodovědný obor s uplatněním v laboratořích, průmyslu, farmacii, potravinářství a oblasti životního prostředí.

Charakteristika oboru

Aplikovaná chemie je čtyřletý obor zakončený maturitní zkouškou, obor je zaměřen na získávání základních znalostí z chemie, analytické chemie a chemické technologie. Po 2. ročníku mají žáci možnost volby zaměření – analytickou chemii nebo chemickou technologii.

Odborné vědomosti a dovednosti absolventa

 • Během celého studia je kromě teoretické výuky kladen důraz na praktickou výuku v chemických laboratořích.
 • Teoretická výuka je na dostatečně vysoké úrovni pro zvládání problémů, které musí v praxi řešit středoškolák a zejména jako základ dalšího odborného studia chemických oborů na vysokých školách. 
 • V laboratořích žáci provádějí základní přípravy anorganických i organických látek, zkoušky kvalitativní analýzy a naučí se základním postupům při kvantitativní analýze – tj. stanovení množství látek. Naučí se pracovat metodami klasické chemické analýzy i některými metodami přístrojové analytické chemie.
 • Obě dvě specializace jsou ovšem vzájemně blízké a pro potřeby praxe mají i absolventi specializace analytická chemie mít dostatečný přehled o chemických výrobách a naopak.
 • O vysoké teoretické i praktické úrovni oboru Aplikovaná chemie svědčí každoroční úspěchy našich žáků na chemických olympiádách, úspěšnost žáků při studiu na VŠ i jejich následné uplatnění v praxi.

 

Uplatnění na trhu práce

 • technolog ve výrobních podnicích
 • pracovník kontrolního pracoviště a laboratoří chemických závodů
 • pracovník laboratoře životního prostředí
 • výzkumný pracovník
 • laboratorní pracovník např. pro rozbory vod, půd, ovzduší, rozbory paliv i dalších materiálů v různých oblastech průmyslu
 •  

Přihláška ke studiu

Kód oboru

Domluvte si prohlídku

Chyba Radim

Ing. Chyba Radim

Garant oboru Aplikovaná chemie. Neváhejte si domluvit individuální termín prohlídky školy.

Kdy chcete přijít?

Skip to content