Projekty

Aktuální

Naše škole je od 1. 12. 2023 zapojená do projektu Implementace dlouhodobého záměru v Olomouckém kraji (zkráceně IDZ). Veškeré informace týkající se jeho realizace naleznete na webu projektu: idzok.cz

Realizace na SPŠ Hranice: září 2022 až srpen 2025.

Cílem projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků školy a DM, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.
Personální šablony využijeme na posílení pozic:
Školní psycholog SŠ,
Kariérový poradce SŠ,
Dvojjazyčný asistent SŠ,
Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele SŠ.

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání SŠ budeme realizovat v těchto oblastech: Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ, Spolupráce pracovníků ve vzdělávání SŠ, Podpora inovativního vzdělávání žáků v SŠ (Inovativní vzdělávání žáků v SŠ, Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem v SŠ). Šablona Inovativní vzdělávání nově umožňuje kombinovat např. aktivity projektových dnů, zapojení odborníků, klubů, využití nových technologií a dalších inovativních forem vzdělávání.

Ukončené

 

Skip to content