Dvouletý nástavbový obor


Erasmus+


Nástavbové studium

Nábytkářská a dřevařská výroba

Technický obor zaměřující se na prohloubení znalostí ze dřevařských oborů s výučním listem. Připravuje žáky na budoucí profesi ve dřevozpracujícím průmyslu.

Charakteristika oboru

Nábytkářská a dřevařská výroba – nástavba je dvouletý maturitní obor pro absolventy dřevařských oborů s výučním listem. V průběhu studia se žáci připravují na maturitní zkoušku ze všeobecných předmětů a prohlubují své znalosti z oboru dřevařství – převážně se zaměřením na moderní technologie a počítačové zpracování technické.

Náplň oboru a průběh studia

  • Prohloubení a osvojení nových znalostí z oboru dřevařství.
  • Žáci jsou připravováni na své fungování v reálném světě, jsou seznámeni s principy ekonomiky ve státě i ve výrobní firmě, zaměřují se na strategii podnikání, kalkulace nákladů.
  • Počítačové zpracování technické dokumentace, modelování výrobků ve 2D i 3D v programu SWOOD a AutoCAD, využítí moderních technologií ve výrobě a v podnikání.
  • Zvýšení kvalifikace a možnost širšího uplatnění na pracovním trhu, možnost pokračování ve studiu na VOŠ či vysokých školách.
  •  

Přihláška ke studiu

Přihláška ke studiu

Kdy chcete přijít?

Domluvte si prohlídku

Ing. Fusek Petr

Garant oboru Nábytkářská a dřevařská výroba. Neváhejte si domluvit individuální termín prohlídky školy.

Další dokumenty

Spolupracující firmy

Skip to content