Mechanik strojů a zařízení

Mechanik strojů a zařízení

Čtyřletý maturitní obor

Možnost vyučního listu


StipendiumErasmus+Zkrácené studium

Strojírenský obor s uplatněním v moderních provozech pracující se současnými trendy ve strojírenství, skvělý obor s možností získání výučního listu i maturitní zkoušky.

Charakteristika oboru

Mechanik strojů a zařízení je čtyřletý obor zakončený maturitní zkouškou. Ve třetím ročníku mohou žáci složit záverečnou zkoušku a získat tak také výuční list. Obor je zaměřen na získání odborných znalostí z oblasti strojírenství zaměřených na práci s CNC stroji.

Odborné vědomosti a dovednosti absolventa

 • Během celého studia je kromě teoretické výuky kladen důraz na praktickou výuku v odborných učebnách vybaveným moderními CNC stroji a také zařízením na výuku pneumatiky, hydrauliky a elektroniky. Žáci pracují také na konvenčních obráběcích strojích.
 • Teoretická výuka poskytuje dostatečně kvalitní znalosti pro budoucí praxi, stejně jako pro studijum strojních oborů na vysokých školách.
 • V praktické i teoretické výuce žák získá přehled o výrobě materiálů a polotovarů a jejich technologických, mechanických a fyzikálních vlastnostech, zná způsoby obrábění a tváření materiálů, umí ovládat  systémy číslicově řízených strojů, ovládá způsoby uložení a uchycení stroje, dokáže volit, připravovat, ostřit a upínat nástroje a určit řezné podmínky  a upínání obráběných součástí.
 • Ve třetím ročníku možnost složit závěrečnou zkoušku se získáním výučního listu z oboru Strojní mechanik pro lepší uplatnění na trhu práce.
 • O absolventy oboru Mechanik strojů a zařízení je obrovský zájem mezi zaměstnavateli a ve svých firmách patří k vysoce ceněným zaměstnancům.  Absolventi jsou také úspěšnými studenty vysokých škol strojního zaměření.

 

Uplatnění na trhu práce:

 • jako obsluha CNC strojů, při seřizování CNC strojů, při tvorbě programů pro NC a CNC stroje
 • při modelování dílů a sestav na počítači 2D a 3D
 • v konstrukci, v oblasti diagnostiky, v oblasti výpočetní techniky
 • ve strojírenských provozech, montážních provozech, jako mechanik v obráběcích a montážních provozech
 • jako operátor řízení strojů a stanic, jako servisní technik, jako mistr provozu, jako konstruktér, jako projektant CAD
 • jako logistik, jako montážník, v možnosti podnikání v oblasti strojírenství (obrábění a zámečnictví), národní soustava povolání

Přihláška ke studiu

Kód oboru (nutno uvádět oba)

Kdy chcete přijít?

Domluvte si prohlídku

Bc. Hynčica Libor

Garant oboru Mechanik strojů a zařízení. Neváhejte si domluvit individuální termín prohlídky školy.

Spolupracující firmy

Skip to content