Zkrácené studium

Podmínky pro přijetí

  • dosažený stupeň vzdělání s maturitní zkouškou v jakémkoliv oboru (specifikováno níže, zvlášť pro maturitní a učební obory)
  • zdravotní způsobilost (neplatí pro zkrácené studium oboru Stavební materiály)

Termín podání přihlášky

  • do 20. 2. 2024 pro 1. kolo (pokud bude vyhlášeno ředitelem školy)

Naše nabídka

  • výuku hradí stát
  • výuka probíhá v moderních učebnách
  • možnost uby­tování, stravování a dalšího vyžití (posilovna, sportovní hala apod.)

Maturitní obory

Určeno pro hochy a dívky s ukončeným středoškolským vzděláním s maturitou v jiném oboru.

Počet žáků: 20 (15 u oboru Požární ochrana)

Délka studia: 2 roky

Forma studia: denní

Způsob ukončení studia: maturitní zkouška

Poskytnutí vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, případně i střední vzdělání s výučním listem (platí pro obor Mechanik strojů a zařízení)

Obory s výučním listem

Určeno pro hochy a dívky, kteří prospěli ve druhém pololetí posledního ročníku oboru vzdělání s maturitní zkouškou nebo pro uchazeče, kteří získali střední vzdělání s výučním listem v jakémkoliv jiném oboru vzdělání.

Počet žáků: 15

Délka studia: 1 rok (2 roky u oboru Instalatér)

Forma studia: denní

Způsob ukončení studia: závěrečná zkouška

Poskytnutí vzdělání: střední vzdělání s výučním listem 

Podrobnosti jednotlivých oborů

Skip to content