Erasmus+

Střední průmyslová škola Hranice se již v roce 2007 zapojila do programu Leonardo da Vinci – dnes nazvaného Erasmus+, který jí umožňuje vysílat své studenty na zahraniční odborné stáže v rámci zemí EU. Tato aktivita je plně financována prostředky z EU. Koordinátorem programu je DZS (Dům zahraniční spolupráce).

Do projektu Erasmus+ se naše škola zapojuje již od jeho počátku v roce 2014. Nově se účastníme projektů v období 2021–2027 a těšíme se na každou další výzvu.

Erasmus+ je programem EU pro oblast vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu na období 2021–2027. Vzdělávání, odborná příprava, mládež a sport představují klíčové oblasti, které podporují občany v jejich osobním a profesním rozvoji. Vysoce kvalitní a inkluzivní vzdělávání a odborná příprava, jakož i informální a neformální učení v konečném důsledku vybaví mladé lidi a účastníky všech věkových kategorií kvalifikací a dovednostmi, které jsou nutné pro jejich smysluplné zapojení v demokratické společnosti, mezikulturní porozumění a úspěšný přechod na trh práce. V návaznosti na úspěch programu v období 2014–2020 zvyšuje Erasmus+ své úsilí o rozšíření příležitostí nabízených více účastníkům a širšímu okruhu organizací, přičemž se zaměřuje na svůj kvalitativní dopad a přispívá k vytváření inkluzivnějších, soudržnějších a zelenějších společností, které jsou lépe přizpůsobeny požadavkům na digitalizaci. (zdroj)

Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska představují názory a stanoviska autorů a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie nebo Domu zahraniční spolupráce jako poskytovatele grantu. Evropská unie ani poskytovatel grantu za ně nenesou odpovědnost.

Destinace

Sicílie

Našim partnerem od roku 2024 se stává italská Sicílie. Konkrétně zde navštěvujeme město Palermo. Unikátní destinace spojující kvalitní podniky, bohatou kulturní historii, přírodní památky a Středozemní moře.

Určeno pro obory

Portugalsko

V Portugalsku je naší tradiční destinací město Torres Vedras. Jedná se o městečko necelou hodinu cesty od Lisabonu přibližně o velikosti Hranic. Zde máme partnerskou školu Agrupamento de Escolas Henriques Nogueira, která patří k našim stálým partnerům. Do Torres Vedras se na odborné stáže do zahraničí vydáváme již od roku 2014. 

Nyní se nepřihlašuje

Určeno pro obory

Malta

Ostrovní stát Malta je oblíbeným cílem našich zahraničních stáží. Je to zároveň destinace, do níž mohou vycestovat žáci největšího množství oborů. Spolupracujeme zde s agenturami zprostředkovávajícími našim žákům jak pracovní umístění, tak ubytování u maltských rodin. Žáci jsou ubytování v krátké dojezdové vzdálenosti od hlavního města Valetty.

Určeno pro obory

Finsko

Finsko je prozatím jedinou severskou destinací, v níž máme partnerskou školu. Jedná se o školu ESEDU – Etelä-Savon ammattiopisto v malebném městečku Pieksämäki, přibližně 300 km od Helsinek mezi četnými finskými jezery. V této škole máme již zavedenou spolupráci na odborných stážích oboru ME-MS.

Určeno pro obory

Zdroj obrázku: https://www.benito.com/

Turecko

Relativně novou destinací je pro nás turecká Antálie tradičně známá spíše jako turistické letovisko. Poštěstilo se nám ale najít zde kvalitního partnera, který se vždy snaží vyjít nám vstříc a najít výborné umístění pro naše žáky. Ti zde mají prakticky 18 hodin denně k dispozici průvodce, který je doprovází téměř na každém kroku. Aktuálně máme v jednání rozšíření spolupráce o další obory.

Nyní se nepřihlašuje

Určeno pro obory

Polsko

Zcela novým partnerem je pro nás polská firma pracující na severu Polska. Ve Výzvě 22 jsme do historického města Bydgoszcz vyslali první testovací skupinu, jež byla se svou odbornou stáží velmi spokojena. Těšíme se na další spolupráci s touto firmou a věříme, že s poskytovanými službami budeme nadále spokojeni. Při cestě do této destinace využíváme Green Travel. Aktuálně máme v jednání rozšíření spolupráce o další obory.

Nyní se nepřihlašuje

Určeno pro obory

Litva

Země, do které vysíláme na odborné stáže naše instalatéry. S touto lokalitou nás pojí dlouholetá spolupráce se školou v litevském Kaunasu. V této pobaltské zemi spolupracujeme s Kauno technologijų mokymo centras. Jejich žáci rovněž jezdí na odbornou praxi do Hranic. Další z destinací, na niž využíváme Green Travel.

Určeno pro obory

Aktuální projekt

Erasmus+

Kritéria výběru 2023/2024

Pro letošní školní rok byla stanovena následující kritéria výběru uchazečů. Prosíme o včasné odevzdání přihlášek a dalších materiálů (CV, motivační

Podrobnosti

Ukončené projekty

Požadavky na žáky

Zájemci o odbornou stáž v zahraničí musí splňovat následující podmínky:

 • očkování – v současné době nemají uvedené destinace ani přijímající organizace žádné
  požadavky na očkování nebo testování, pokud ale bude v některé z destinací kam se žák
  přihlásí požadavek na očkování, případně testování, musí žák tento požadavek akceptovat
  a koordinátorka bude vyžadovat jeho prokázání před výjezdem
 • komunikace v ANJ (bude prověřena písemnou formou – motivační dopis v ANJ a ústním
  pohovorem s koordinátorkami Erasmus+ u všech zájemců)
 • odborné kompetence ve studijním oboru a přístup ke studiu
 • spolupráce v kolektivu během výjezdu
 • samostatnost, spolehlivost a slušné chování

 

V případě většího počtu zájemců o danou mobilitu bude proveden transparentní výběr účastníků koordinátorkami programu Erasmus+ ve spolupráci s učiteli cizích jazyků, třídními učiteli a učiteli odborných předmětů schválený ředitelem školy.

Zájemci o danou destinaci vyplní závaznou přihlášku, kterou vytisknou, podepíší a odevzdají dle pokynů na přihlášce. U všech přihlášek musí být také souhlas rodičů, a to i u zletilých žáků, protože případné finanční náklady, které by vznikly v důsledku porušení smluvních podmínek z vaší strany ponesou rodiče.

Termíny odevzdání přihlášek je nutné dodržet, musíme provést váš výběr a nahlásit jména na letenky. 

V případě Malty pojedou žáci napříč obory, tzn. že z každého oboru mohou jet max. 1-2 žáci. 

Pokud se to vašeho oboru a třídy týká, můžete podat 2 přihlášky, je ale potřeba na přihlášce uvést, která destinace je pro vás na 1. a která na 2. místě.

S vybranými účastníky bude sepsána účastnická smlouva, bude jim poskytnuta jazyková příprava, proběhne školení BOZP a účastníci dostanou veškeré informace potřebné pro účast na zahraniční stáži.

Škola účastníkům zajistí dopravu, ubytování, stravování, pojištění a fakultativní výlety v místě konání stáže.

Koordinátorky

Kandlerová Lenka

Ing. Lenka Kandlerová

Skip to content