Erasmus+

Střední průmyslová škola Hranice se již v roce 2007 zapojila do programu Leonardo da Vinci – dnes nazvaného Erasmus+, který jí umožňuje vysílat své studenty na zahraniční odborné stáže v rámci zemí EU. Tato aktivita je plně financována prostředky z EU. Koordinátorem programu je DZS (Dům zahraniční spolupráce).

Do projektu Erasmus+ se naše škola zapojuje již od jeho počátku v roce 2014. Nově se účastníme projektů v období 2021–2027 a těšíme se na každou další výzvu.

Erasmus+ je programem EU pro oblast vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu na období 2021–2027. Vzdělávání, odborná příprava, mládež a sport představují klíčové oblasti, které podporují občany v jejich osobním a profesním rozvoji. Vysoce kvalitní a inkluzivní vzdělávání a odborná příprava, jakož i informální a neformální učení v konečném důsledku vybaví mladé lidi a účastníky všech věkových kategorií kvalifikací a dovednostmi, které jsou nutné pro jejich smysluplné zapojení v demokratické společnosti, mezikulturní porozumění a úspěšný přechod na trh práce. V návaznosti na úspěch programu v období 2014–2020 zvyšuje Erasmus+ své úsilí o rozšíření příležitostí nabízených více účastníkům a širšímu okruhu organizací, přičemž se zaměřuje na svůj kvalitativní dopad a přispívá k vytváření inkluzivnějších, soudržnějších a zelenějších společností, které jsou lépe přizpůsobeny požadavkům na digitalizaci. (zdroj)

Z Výzvy 2024 byl schválený projekt 2024-1-CZ01-KA121-VET-000200499 v celkové výši 133 031€.

Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska představují názory a stanoviska autorů a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie nebo Domu zahraniční spolupráce jako poskytovatele grantu. Evropská unie ani poskytovatel grantu za ně nenesou odpovědnost.

Realizovaný projekt

Erasmus+

Portugalsko – duben 2024

6. – 20. 4. 2024 se další malá skupinka žáků oboru Požární ochrana vydala k dlouholetému partnerovi Bombeiros Voluntários de Torres

Podrobnosti

Destinace

Finsko

Finsko je prozatím jedinou severskou destinací, v níž máme partnerskou školu. Jedná se o školu ESEDU – Etelä-Savon ammattiopisto v malebném městečku Pieksämäki, přibližně 300 km od Helsinek mezi četnými finskými jezery. V této škole máme již zavedenou spolupráci na odborných stážích oboru ME-MS.

Výjezdy do této destinace prozatím pozastaveny z důvodu organizačních změn u partnerské školy.

Destinace pozastavena

Určeno pro obory

Zdroj obrázku: https://www.benito.com/

Litva

Země, do které vysíláme na odborné stáže naše instalatéry. S touto lokalitou nás pojí dlouholetá spolupráce se školou v litevském Kaunasu. V této pobaltské zemi spolupracujeme s Kauno technologijų mokymo centras. Jejich žáci rovněž jezdí na odbornou praxi do Hranic. Další z destinací, na niž využíváme Green Travel.

Nyní se nepřihlašuje

Určeno pro obory

Malta

Ostrovní stát Malta je oblíbeným cílem našich zahraničních stáží. Je to zároveň destinace, do níž mohou vycestovat žáci největšího množství oborů. Spolupracujeme zde s agenturami zprostředkovávajícími našim žákům jak pracovní umístění, tak ubytování u maltských rodin. Žáci jsou ubytování v krátké dojezdové vzdálenosti od hlavního města Valetty.

Nyní se nepřihlašuje

Určeno pro obory

Polsko

Zcela novým partnerem je pro nás polská firma pracující na severu Polska. Ve Výzvě 22 jsme do historického města Bydgoszcz vyslali první testovací skupinu, jež byla se svou odbornou stáží velmi spokojena. Těšíme se na další spolupráci s touto firmou a věříme, že s poskytovanými službami budeme nadále spokojeni. Při cestě do této destinace využíváme Green Travel. Aktuálně máme v jednání rozšíření spolupráce o další obory.

Nyní se nepřihlašuje

Určeno pro obory

Portugalsko

V Portugalsku je naší tradiční destinací město Torres Vedras. Jedná se o městečko necelou hodinu cesty od Lisabonu. Zde máme partnerskou školu Agrupamento de Escolas Henriques Nogueira, která patří k našim stálým partnerům. Žáky vysíláme také do hasičské stanice Bombeiros Voluntários de Torres Vedras. Do Torres Vedras se na odborné stáže do zahraničí vydáváme již od roku 2014.

Nyní se nepřihlašuje

Určeno pro obory

Řecko

Na podzim 2024 začínáme spolupráci s novým zprostředkovatelem v nádherném řeckém městě Soluň. Město historického významu pro českou kulturu a historický význam spojený s vývojem naší země. V současnosti má Soluň přibližně milion obyvatel, je druhým největším řeckým městem a nachází se na Balkánském poloostrově v Soluňském zálivu na pobřeží Středozemního moře.

Nyní se nepřihlašuje

Určeno pro obory

Zdroj obrázku: https://pixabay.com/

Sicílie

Našim partnerem od roku 2024 se stává italská Sicílie. Konkrétně zde navštěvujeme město Gela. Destinace spojující velké množství podniků, bohatou historii, přírodní památky a Středozemní moře. Místo s jedinou aktivní sopkou v Evropě, místo plné evropské historie.
Výjezdy do této destinace prozatím pozastaveny z důvodu hledání nového partnera.

Destinace pozastavena

Určeno pro obory