Pronájem sportovišť

Sportovní hala

Rozměry: 17 x 36 m

Povrch: parkety

Vhodné pro: badminton, basketbal, florbal, futsal, házená, nohejbal, volejbal, prostná gymnastika, skupinová cvičení

Lajnováno pro: badminton (1 centr kurt), basketbal, házená, tenis, volejbal (1 centr kurt)

Vybavenost: 2 hlavní + 4 postranní koše na basketbal, 2x 2 brány na florbal, 2 brány na házenou, dlouhá hrazda na kondiční cvičení, 4 švédské lavičky, 3 žíněnky, síť na badminton, bílá popisovací magnetická tabule, nástěnné počítadlo (do 50 b), stojany pro natažení sítě na volejbal, stojany pro natažení sítě na nohejbal

Zázemí: šatna muži se 4 společnými sprchami, WC muži (2 toalety, 2 pisoáry), šatna ženy se 4 společnými sprchami, WC ženy (2 toalety)

Cena pronájmu

580 Kč

1 hodina

č. ŘA/002/09/14

Vstupem do sportovní haly se návštěvník dobrovolně podrobuje ustanovením tohoto Provozního řádu a příslušným pokynům vedoucího sportovní haly. Nedodržení tohoto provozního řádu, případně nenahlášení závad a poškození zařízení ve sportovní hale, vystavuje se vedoucí – oddíl vyloučení z provozu sportovní haly, zrušení smlouvy o pronájmu sportovní haly a zjištěné poškození mu bude dáno k úhradě.

 1. Využití sportovní haly je prováděno na základě celoročního rozvrhu – ve všedních dnech 7-22 hod, o víkendech dle objednávek.
 2. Nájemci jsou povinni sepsat s pronajímatelem smlouvu o pronájmu sportovní haly a řídit se touto smlouvou, především včas hradit cenu nájemného. Pokud nájemné nebude uhrazeno do 14-ti dnů po splatnosti, bude nájemci okamžitě zrušen pronájem!
 3. Od pondělí do čtvrtka si nájemci půjčují klíče na vrátnici DM, kam jsou povinni jej po svém odchodu opět vrátit! Páteční a víkendoví nájemci si proti podpisu a vratné záloze půjčí klíče u správce a po skončení je opět správci vrátí! Při ztrátě klíče uhradí nájemce náklady spojené s výrobou nového klíče či s výměnou zámků, případně mu nebude vrácena záloha!
 4. Vstupovat do sportovní haly lze jen ve vhodném a čistém cvičebním úboru a v čisté cvičební obuvi (platí i pro doprovod).
 5. Vstup do areálu školy (venkovní hřiště, sportovní hala) je povolen studentům a návštěvníkům jen za přítomnosti vedoucího skupiny (učitel, trenér, vedoucí), který za ně zodpovídá po celou dobu od vstupu až do opuštění areálu.
 6. Ve sportovní hale se každý musí chovat ukázněně, šetřit zařízení a dbát pokynů vedoucích. Přemisťovat nebo manipulovat s nářadím lze pouze na pokyn vedoucího.
 7. Do nářaďovny je možno vstupovat pouze za dohledu vedoucího. V nářaďovně je povinnost udržovat pořádek a zapůjčené nářadí vracet na původní místo.
 8. Jakékoliv poškození nářadí či zařízení okamžitě hlásit správci sportovní haly skrze vedoucího skupiny.
 9. Každý úraz ve školní TEV se musí okamžitě nahlásit vyučujícímu a zapsat do Knihy úrazů.
 10. Zákaz vstupovat do sportovní haly s jídlem, pitím (pouze v plastové lahvi), žvýkačkami a zákaz kouření v celém areálu školy!
 11. Zákaz vjíždět do budovy s kočárky a koly a zákaz jejich ukládání v budově školy!
 12. Zákaz vjíždět automobily do areálu školy a parkovat zde (s výjimkou zaměstnanců školy)!
 13. Do šaten ve sportovní hale je povinnost vstupovat zadní chodbou („špinavá zóna“). Šatny musí být vždy zavřeny zadními dveřmi do chodby, kterou přicházíte! V šatnách udržujte pořádek a nenechávejte zde cenné věci. Pronajímatel tělocvičen nezodpovídá za věci nájemců!
 14. Každý z vedoucích je zodpovědný za udržování pořádku ve sportovní hale, šatnách a přilehlých prostorech. Po opuštění tělovýchovného traktu vedoucí skupiny vždy provede kontrolu zavřených oken v hale, v šatnách, v umývárně, na WC a chodbách, a zda je vypnuto osvětlení, neteče voda a při odchodu vždy zamkne vchod do budovy i bránu! Použité nářadí vrátí na původní místo!
 15. Přísný zákaz manipulace a lezení na branky na venkovním i vnitřním hřišti!

Důležitá telefonní čísla: IZS 112 | Rychlá záchranná pomoc 155 | Policie ČR 158 | Hasiči 150 | Městská policie 156 

Tělocvična

Rozměry: 21 x 11 m

Povrch: parkety

Vhodné pro: badminton, basketbal, florbal, nohejbal, volejbal, gymnastika, skupinová cvičení

Lajnováno pro: basketbal, volejbal

Vybavenost: 2 hlavní koše na basketbal, 2 brány na florbal (umístěné v šatně), 2 stojany a síť na volejbal, 2 švédské lavičky, žebřiny, šplhací lana a tyče, gymnastická hrazda, kruhy, nástěnné počítadlo (do 50 b)

Zázemí: šatna muži, WC muži + sprchy, šatna ženy, WC ženy + sprchy 

Cena pronájmu

400 Kč

1 hodina

č. ŘA/002/09/14

Vstupem do tělocvičny se návštěvník dobrovolně podrobuje ustanovením tohoto Provozního řádu a příslušným pokynům vedoucího tělocvičny. Nedodržení tohoto provozního řádu, případně nenahlášení závad a poškození zařízení v tělocvičně, vystavuje se vedoucí – oddíl vyloučení z provozu tělocvičen, zrušení smlouvy o pronájmu tělocvičny a zjištěné poškození mu bude dáno k úhradě.

 1. Využití tělocvičny je prováděno na základě celoročního rozvrhu – ve všedních dnech 7-22 hod, o víkendech dle objednávek.
 2. Nájemci jsou povinni sepsat s pronajímatelem smlouvu o pronájmu tělocvičen a řídit se touto smlouvou, především včas hradit cenu nájemného. Pokud nájemné nebude uhrazeno do 14-ti dnů po splatnosti, bude nájemci okamžitě zrušen pronájem!
 3. Od pondělí do čtvrtka si nájemci půjčují klíče na vrátnici DM, kam jsou povinni jej po svém odchodu opět vrátit! Páteční a víkendoví nájemci si proti podpisu a vratné záloze půjčí klíče u správce a po skončení je opět správci vrátí! Při ztrátě klíče uhradí nájemce náklady spojené s výrobou nového klíče či s výměnou zámků, případně mu nebude vrácena záloha!
 4. Vstupovat do tělocvičny lze jen ve vhodném a čistém cvičebním úboru a v čisté cvičební obuvi (platí i pro doprovod).
 5. Vstup do areálu školy (venkovní hřiště, tělocvična) je povolen studentům a návštěvníkům jen za přítomnosti vedoucího skupiny (učitel, trenér, vedoucí), který za ně zodpovídá po celou dobu od vstupu až do opuštění areálu.
 6. V tělocvičnách se každý musí chovat ukázněně, šetřit zařízení a dbát pokynů vedoucích. Přemisťovat nebo manipulovat s nářadím lze pouze na pokyn vedoucího.
 7. Do nářaďovny je možno vstupovat pouze za dohledu vedoucího. V nářaďovně je povinnost udržovat pořádek a zapůjčené nářadí vracet na původní místo.
 8. Jakékoliv poškození nářadí či zařízení okamžitě hlásit správci tělocvičny skrze vedoucího skupiny.
 9. Každý úraz ve školní TEV se musí okamžitě nahlásit vyučujícímu a zapsat do Knihy úrazů.
 10. Zákaz vstupovat do tělocvičen s jídlem, pitím (pouze v plastové lahvi), žvýkačkami a zákaz kouření v celém areálu školy!
 11. Zákaz vjíždět do budovy s kočárky a koly a zákaz jejich ukládání v budově školy!
 12. Zákaz vjíždět automobily do areálu školy a parkovat zde (s výjimkou zaměstnanců školy)!
 13. Do šaten v tělocvičnách je povinnost vstupovat zadní chodbou („špinavá zóna“). Šatny musí být vždy zavřeny zadními dveřmi do chodby, kterou přicházíte! V šatnách udržujte pořádek a nenechávejte zde cenné věci. Pronajímatel tělocvičen nezodpovídá za věci nájemců!
 14. Každý z vedoucích je zodpovědný za udržování pořádku v tělocvičnách, šatnách a přilehlých prostorech. Po opuštění tělovýchovného traktu vedoucí skupiny vždy provede kontrolu zavřených oken v tělocvičnách, v šatnách, v umývárně, na WC a chodbách, a zda je vypnuto osvětlení, neteče voda a při odchodu vždy zamkne vchod do budovy i bránu! Použité nářadí vrátí na původní místo!
 15. Přísný zákaz manipulace a lezení na branky na venkovním i vnitřním hřišti!

Důležitá telefonní čísla: IZS 112 | Rychlá záchranná pomoc 155 | Policie ČR 158 | Hasiči 150 | Městská policie 156 

Kontakt:

Macháňová Martina

Mgr. Martina Macháňová

Skip to content