Další vzdělávací programy


Kód modulu

Název vzdělávacího modulu
IKT-EXCTabulkový procesor – zpracování a vyhledání dat
VYT-CAD 1Počítačové modelování – začátečníci
VYT-CAD 2Počítačové modelování – pokročilí
ME 07Programování na CNC strojích – začátečníci
ME 08Programování na CNC strojích – pokročilí
Heidenhain ME 13Heidenhain – začátečníci
VYT – CAM 1Počítačové řízení výroby – začátečníci

Pro bližší informace prosím kontaktujte garanta celoživotního vzdělávání.

Kontakt:

Bc. Libor Hynčica

Garant celoživotního vzdělávání

Skip to content