Závěrečné zkoušky

Závěrečná zkouška v oborech s výučním listem se skládá ze 3 samostatně klasifikovaných zkoušek:

  • písemné zkoušky: generována podle jednotných zadání – trvá nejdéle 240 minut,
  • praktické zkoušky z odborného výcviku: minimální délka trvání praktické zkoušky podle jednotného zadání je 5 hodin,
  • ústní zkoušky: 25 témat z jednotného zadání – vlastní zkouška trvá nejdéle 15 minut.
Datum konáníTyp zkoušky
14.–15. 9. 2023Opravné závěrečné zkoušky – praktická část
20. 9. 2023Opravné závěrečné zkoušky – ústní část
Skip to content