Čtyřletý maturitní obor


Zkrácené studium


Erasmus+Stipendium


Stavební materiály

Stavební materiály

Technický obor propojující stavební obory, jak je znáte. Unikátní obor v Česku, který se zabývá stavebními materiály a jejich úlohou ve stavebnictví.

Charakteristika oboru

Stavební materiály je čtyřletý obor zakončený maturitní zkouškou. V průběhu studia žáci pracují v moderně vybavených dílnách odborné praxe, absolvují odborné exkurze a absolvují praxi v odborných firmách.

Odborné vědomosti a dovednosti absolventa

 • Během celého studia je kromě teoretické výuky kladen důraz na praktickou výuku v odborných učebnách, které jsou vybaveny moderními přístroji pro zkoušení vlastností stavebních materiálů.
 • Teoretická výuka poskytuje dostatečně kvalitní znalosti pro budoucí praxi, stejně jako pro studium stavebních a jiných technických oborů na vysokých školách.
 • Žák získá znalost základních vlastností stavebních materiálů, schopnost navrhnout jednotlivé stavební materiály v praxi, znalost technologických postupů výroby finálních výrobků včetně vlastností vstupních surovin a strojního zařízení k tomu potřebného.
 • Samozřejmostí je znalost zkušebnictví jednotlivých stavebních materiálů a jejich aplikace v praxi a také schopnost praktického využití počítačové techniky.
 • Žáci jsou připravováni na své fungování v reálném světě, jsou seznámeni s principy ekonomiky ve státě i ve výrobní firmě, zaměřují se na strategii podnikání, kalkulace nákladů

 

Uplatnění na trhu práce

 • vedoucí technický pracovník ve výrobě stavebních materiálů (mistr, technolog přípravy výroby)
 • pracovník kontroly jakosti, expedient v cihelnách, keramičkách, prefách, cementárnách, vápenkách, výrobnách suchých maltových a betonových směsí
 • nákupčí materiálů a prodejce hotových výrobků u obchodních organizací
 • laborant ve zkušebnách stavebních materiálů
 • pracovník v marketingovém a ekonomickém oddělení závodů a obchodních organizací
 • vedoucí prodavač stavebnin
 • technický pracovník pokrývačských a tesařských firem

Přihláška ke studiu

Kód oboru

Kdy chcete přijít?

Domluvte si prohlídku

Ing. Mgr. Dagmar Poledňáková

Garant oboru Stavební materiály. Neváhejte si domluvit individuální termín prohlídky školy.

Spolupracující firmy

Skip to content