Dvouletý nástavbový obor


Erasmus+


Nástavbové studium

Provozní technika

Technický obor zaměřující se na prohloubení znalostí ze strojních a technických oborů s výučním listem. Připravuje žáky na budoucí profesi ve strojírenském průmyslu.

Charakteristika oboru

Provozní technika – nástavba je dvouletý maturitní obor pro absolventy strojních a technických oborů s výučním listem. V průběhu studia se žáci připravují na maturitní zkoušku ze všeobecně-vzdělávacích předmětů a prohlubují své znalosti ze strojírenství – převážně se zaměřením na ekonomiku provozu, moderní technologie a počítačové zpracování technické dokumentace.

Náplň oboru a průběh studia

  • Prohloubení a osvojení nových znalostí z oboru strojírenství.
  • Žáci jsou připravováni na své fungování v reálném světě, jsou seznámeni s principy ekonomiky ve státě i ve výrobní firmě, zaměřují se na strategii podnikání, kalkulace nákladů.
  • Počítačové zpracování technické dokumentace, modelování výrobků ve 2D i 3D v programu SolidWorks, využítí moderních technologií ve výrobě a v podnikání.
  • Zvýšení kvalifikace a možnost širšího uplatnění na pracovním trhu, možnost pokračování ve studiu na VOŠ či vysokých školách.
  •  

Přihláška ke studiu

Kód oboru

Kdy chcete přijít?

Domluvte si prohlídku

Ing. Kandlerová Lenka

Garant oboru Provozní technika. Neváhejte si domluvit individuální termín prohlídky školy.

Další dokumenty

Spolupracující firmy

Skip to content