Nabytkářství a dřevařství

Nábytkářská a dřevařská výroba


Zkrácené studium


Erasmus+


Čtyřletý maturitní obor


Stipendium


Technický obor spojující tradiční krásné řemeslo s moderními technologiemi současné doby. Obor, ve kterém můžes propojit techniku s kreativitou s využitím přírodních materiálů.

Charakteristika oboru

Nábytkářská a dřevařská výroba je čtyřletý obor zakončený maturitní zkouškou. V průběhu studia žáci pracují v moderně vybavených dílnách odbroné praxe.

Odborné vědomosti a dovednosti absolventa

 • Během celého studia je kromě teoretické výuky kladen důraz na praktickou výuku v odborných dílnách a moderně vybavených odborných učebnách s použitím CNC stroje pro obrábění dřeva.
 • Teoretická výuka poskytuje dostatečně kvalitní znalosti pro budoucí praxi, stejně jako pro studijum dřevařských oborů na vysokých školách.
 • V praktické i teoretické výuce žák získá přehled o výrobě materiálů a polotovarů a jejich technologických vlastnostech, jejich názvosloví, klasifikace i vhodného použití v praxi.
 • Výuka spojuje tradiční i moderní způsoby zpracování dřeva, stejně jako tradiční i moderní způsoby zpracování konstrukční výkresové dokumentace. Samozřejmostí je schopnost žáka oriontovat se v technické dokumentaci.
 • Žáci jsou připravováni na své fungování v reálném světě, jsou seznámeni s principy ekonomiky ve státě i ve výrobní firmě, zaměřují se na strategii podnikání, kalkulace nákladů
 • Absolventi mohou pracovat v mnoha odvětvích dřevařské výroby a pokračovat ve studiu na vysoké škole.

 

Uplatnění na trhu práce:

 • mistr provozu dřevařské, truhlářské a nábytkářské výroby
 • přípravář výroby – projektant CAD, kalkulant, normovač
 • technolog výroby prvotního a druhotného zpracování dřeva
 • operátor řízení dřevoobráběcích strojů a výrobních stanic
 • zásobovač materiálem a odbytář výrobků
 • prodejce dřevařských materiálů, polotovarů, výrobků, nástrojů a strojů
 • zkušební laborant výroby a výrobků
 • skladový technik ve výrobě i na lesních manipulačních skladech
 • podnikatel v oboru nebo pracovník zahraničních firem
 • dělník v rozličných dřevařských nebo nábytkářských firmách
 • montážní pracovník na výrobních linkách a stavbách

Přihláška ke studiu

Kód oboru

Kdy chcete přijít?

Domluvte si prohlídku

Ing. Petr Fusek

Garant oboru Nábytkářská a dřevařská výroba. Neváhejte si domluvit individuální termín prohlídky školy.

Spolupracující firmy

Skip to content