Požární ochrana

Požární ochrana

Čtyřletý maturitní obor

Výběr ze dvou zaměření


Erasmus+Zkrácené studium

Technický obor zabývající se přípravou požárních specialistů v oblasti požární ochrany, protipožární prevence a krizového řízení.

Charakteristika oboru

Obor zabývající se přípravou požárních specialistů v oblasti požární ochrany, protipožární prevence a krizového řízení. Ve 2. ročníku si žáci volí jedno ze dvou zaměření – chemický nebo stavební specialista. Součástí studia je praktický výcvik ve spolupráci s HZS ČR, řízení motorových vozidel a zdravotní příprava. Na výuce žáků se podílejí odborníci pracující pro HZS.

Odborné vědomosti a dovednosti absolventa

  • Žáci jsou teoreticky připravování na všeobecné krizové řízení, mají znalosti z oblasti trestního práva, zjišťování příčin požárů, základů statistiky a předpisů v oblasti požární prevence.  K základní přípravě patří také získání dovedností z oblasti informatiky – technika administrativy, psaní desetipstovou hmatovou metodou.
  • Dle vybraného zaměření žáci získají znalosti v oblasti speciální chemie (teorie hoření, hořlavé a výbušné látky, hasící látky) nebo znalosti stavebních materiálů a jejich vlastností v rámci požární bezpečnosti staveb. Žáci se orientují v technické a servisní dokumentaci a dokáží tvořit technické výkresy.
  • V praktické výuce se žáci zaměřují na oblast řízení a servisu motorových vozidel a požární techniky a oblast zdolávání mimořádných událostí – záchranářské práce ve výškách a ve vodě, vyprošťování osob.
  • Žáci mají možnost získat řidičské oprávnění skupin XXX?
  • V teoretické i praktické výuce jsou žáci skvěle připravování na další studium na vysokých školách různého zaměření.

 

Uplatnění na trhu práce:

  • velitel jednotek požární ochrany
  • pracovník zajišťující speciální služby jednotek požární ochrany
  • pracovník na úseku prevence, ochrany obyvatelstva, krizového řízení a havarijního plánování
  • lektor odborných předmětů v oblasti požární techniky
  • pracovník v oblasti stavební prevence a na úseku chemické a technické služby

Přihláška ke studiu

Kód oboru

Kdy chcete přijít?

Domluvte si prohlídku

Ing. Vladimír Lon

Garant oboru Požární ochrana. Neváhejte si domluvit individuální termín prohlídky školy.

Spolupracující firmy

Skip to content