Školní poradenské pracoviště

Poskytování poradenských služeb je uloženo školským zákonem (561/2004 Sb.) a specifikováno vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, která je prováděcím předpisem k tomuto zákonu. Novelizace vyhláškou č.197/2016 Sb.

Na základě těchto předpisů bylo na naší škole v roce 2016 zřízeno Školní poradenské pracoviště (ŠPP), které zdarma zajišťuje odborné poradenské služby žákům, rodičům a pedagogickým pracovníkům přímo v prostorách školy.

Pracovníci ŠPP se zaměřují na prevenci problémů spojených se vzděláváním žáků, na jejich řešení, na pomoc žákům při těžkostech spojených se studiem. Pracují s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, řeší výchovné problémy žáků, spolupracují s rodiči žáků, se státními institucemi i nestátními a neziskovými organizacemi.

Činnost ŠPP zajišťují školní psycholog, výchovní poradci, školní metodici prevence, koordinátor pro podporu vzdělávání, koordinátor pro práci s nadanými žáky a speciální pedagog.

Výchovní poradci

Grmolcová Daniela

Mgr. Grmolcová Daniela

Školní metodici prevence

Metodik pro nadané žáky

Voldánová Pavlína

Mgr. Voldánová Pavlína

Poradce pro vzdělávání -pracoviště Partyzánská

Horák Ondřej

Horák Ondřej

Poradce pro vzdělávání - budova SPŠ

Poledňáková Dagmar

Ing. Mgr. Poledňáková Dagmar

Speciálně pedagogický poradce pro školu

Pazdera Tomáš

Mgr. Pazdera Tomáš

Speciálně pedagogický poradce pro DM

Nováková Kamila

Skip to content