Poradce pro vzdělávání

Koordinátor pro podporu vzdělávání - budova SPŠ

Poledňáková Dagmar

Ing. Mgr. Poledňáková Dagmar

sudý i lichý týdenčas
čtvrtek11:40–13:20

Konzultace dále možno po předchozí domluvě

Koordinátor pro podporu vzdělávání - pracoviště Partyzánská

lichý týdenčas
úterý11:45 – 12:45
sudý týdenčas
úterý13:30 – 14:30

Konzultace dále možno po předchozí domluvě

Zajištění přímé podpory vzdělávání:

 • identifikovat možné problémy žáků a navrhnout efektivní metody a strategie na zlepšení studijních výsledků žáka, 
 • individuální terapeutická činnost,
 • korekční činnost (např. pohybová terapie),
 • poradenství pro žáky (ohledně používání kompenzačních pomůcek, účinného učení),
 • poradenství pro rodiče při řešení výchovných úkolů,
 • poradenství pro učitele a vychovatele, především pak v oblasti edukace a řízení,
 • podpora integračního (inkluzívního) procesu,
 • integrace žáků se specifickými vzdělávacími potřebami,
 • péče o žáky s diagnostikovanými poruchami učení a chování,
 • spolupráce na plánu pedagogické podpory v rámci I. stupně,
 • individuální konzultace pro žáky, rodiče i pedagogy v oblasti speciálně-pedagogické péče.

Diagnostika učebních stylů žáka:

 • poskytuje údaje o individuálních preferencích při učení
  • o optimálním prostředí,
  • činnostech při výuce,
  • sociálních a motivačních faktorech,
  • konkrétní doporučení pro intervenci.
Skip to content