Stipendia

Olomoucký kraj

Stipendia Olomouckého kraje

Olomoucký kraj zavedl stipendijní program, jehož cílem je podpořit žáky technických oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou nebo výučním listem, o které je na trhu práce dlouhodobý zájem. Žáci a školy musí splňovat kritéria, která jsou podrobně rozepsána níže v Pravidlech pro poskytování stipendií. Pro obdržení stipendia je u maturitních oborů hlavním kritériem studijní průměr, který nesmí být horší než 1,70 včetně a známky z odborných předmětů, které nesmí být horší než 3. U oborů s výučním listem je jedním z hlavních kritérií nulová neomluvená absence.

Firemní stipendia

V rámci spolupráce s firmami mají naši žáci možnost také stipendium nabízené těmito firmami:

Skip to content