Ve dnech 8. – 18.4.2024 jsem v rámci programu Erasmus+ absolvovala pracovní stáž (Job Shadowing) v Escola Secundária Henriques Nogueira v Torres Vedras (odkaz: https://aehn.pt/) v Portugalsku. Společně s kolegyní Hanou Ryškovou jsme se účastnily výuky anglického jazyka vedených několika učiteli v různých třídách – převážně u vyšších ročníků (ekvivalent našeho 3. a 4. roč. SŠ).

V některých ohledech byla výuka podobná té na naší škole – konkrétně např. v tom, že také probíhá ve větších skupinách (20 a více žáků). Velice nás zaujaly portugalské učebnice angličtiny MySelfie, které obsahovaly spoustu zajímavých témat relevantních pro určenou věkovou skupinu, což se odráželo i v samotné výuce. Studenty témata zajímala a bavila a aktivně se účastnili debaty. Portugalští kolegové nám sadu učebnic darovali a já osobně se těším, že některá témata a články budu zařazovat i do své výuky.

Celkově hodnotím celý pobyt jako velmi přínosný. Bylo zajímavé se na výuku podívat ne z perspektivy učitele, ale žáka, a mít možnost sledovat různé výukové styly a metody. Jak žáci, tak učitelé a vedení Escola Secundária Henriques Nogueira byli velmi vstřícní a přátelští a díky nim jsme se ve škole cítily jako doma.

-Eva Menšíková-

Současně s angličtinářkami vycestovala na Job Shadowing také zástupkyně školy Ing. Šárka Bláhová, která byla stínovat práci managementu školy. V průběhu své stáže se seznámila s principem fungování portugalského školství, jeho financování a způsobu výstupního testování žáků opouštějících střední školy.
Nedílnou součástí tohoto stínování bylo pozorování klimatu školy, organizace výuky a učitelů a řízení práce s nadanými a problémovými žáky.

Skip to content