Literární soutěž je určena všem žákům SPŠ Hranice. Letošním tématem je „Jablko“.

Pokyny:

  • žák může napsat prózu, nebo poezii,
  • text bude napsán na PC, typem písma Times New Roman, 12 b.,
  • maximální rozsah pro prózu činí 1500 slov, pro poezii 500 slov (minimální rozsah není dán),
  • autorský text bude odevzdán ve třech kopiích do kabinetu A305 Mgr. Lucii Allanové,
  • každá kopie musí obsahovat jméno a příjmení autora a třídu,
  • text musí být odevzdán do 22. 12. 2023.

Vyhlášení vítězů soutěže a předání cen proběhne v lednu 2024.

Skip to content