➡ V pátek 4. srpna 2023 byly oficiálně zahájeny stavební práce na hranické průmyslovce, které během tří let výrazně sníží energetickou náročnost hlavní budovy školy a výrazně ovlivní její estetický vzhled. Tento cíl bude dosažen prostřednictvím instalace nových kotelen, výměny všech okenních a dveřních rámových systémů, renovace budov a střech a také díky instalaci moderní vzduchotechniky do všech učebních prostor.

🏫 V letošním roce se plánuje rekonstrukce zadního traktu hlavní budovy, který zahrnuje laboratoře, odborné i standardní učebny, váhovny, kabinety a sklady. Financování tohoto projektu je zčásti realizováno ze Státního fondu životního prostředí s podporou Evropské unie a převážně z rozpočtu Olomouckého kraje, který je zřizovatelem školy.

💚 Tato stavební iniciativa představuje technicky i organizačně náročný úkol, který postaví před výzvu nejen samotného zhotovitele, ale také školu, její zaměstnance a žáky. Věříme však, že krátkodobá obtížnější období přinesou významný výsledek. V roce 2025 se totiž naše hlavní školní budova představí ve zcela novém kabátě, což určitě pro všechny zúčastněné stojí za to.

Skip to content