Vážení rodiče, milé žákyně, milí žáci,

dovoluji si Vás informovat, že zaměstnanci SPŠ Hranice se v pondělí 27. listopadu 2023 připojují k jednodenní výstražné stávce pracovníků ve školství. 

Škola bude pro všechny žáky i veřejnost uzavřena, stejně tak i domov mládeže. Žádná výuka nebude v uvedený den probíhat. Vyučovat se začne až v úterý podle klasického rozvrhu. Domov mládeže bude otevřen také až v úterý od 6:00.


Prohlášení stávkujících pracovníků SPŠ Hranice:

Nemůžeme souhlasit s omezováním finančních výdajů na školství, se kterými současná plánovaná vládní úsporná opatření počítají, a které negativně ovlivní kvalitu vzdělávání. Výdaje státu na vzdělání by měly být naopak investicí do budoucí generace.

Nedostatek finančních prostředků plynoucí z těchto opatření se nás konkrétně týká:
* omezením dělení tříd na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější;
* zvyšováním počtu žáků ve třídách;
* omezením individuálního přístupu k žákům, kteří to potřebují;
* utlumením individuálního přístupu k nadaným a talentovaným žákům;
* snížením počtu učitelů v návaznosti na výše uvedená opatření úsporného charakteru;
* snížením počtu nepedagogických pracovníků, kteří zajišťují bezpečný chod školy;
* výrazným omezením zaměstnaneckých fondů;
* omezením nákupu potřebných inovativních učebních pomůcek pro výuku a odborný výcvik.

Za vedení SPŠ Hranice věřím, že tuto situaci pochopíte. Společně s učiteli se v následném období zasadíme o to, aby se tento jeden den neprojevil na plnění vzdělávacích plánů naší školy.

S pozdravem a poděkováním za pochopení

Ing. Ivan Doležel, ředitel školy

Skip to content