Dne 5. 10. 2023 byl ředitelem školy potvrzen výběr žáků pro výjezdy do Polska (14. – 28. 10. 2023) a do Portugalska (duben 2024). Tyto dvě destinace jsou přednostně vyhlášeny z důvodu zdvojení přihlášek žáků oboru PO.

Výsledky zde v odkazech.

Skip to content