Ve dnech 15. – 26. 5. 2023 se uskutečnila naše druhá mobilita z aktuálně realizovaného projektu, v rámci které vyjelo 10 studentů napříč obory na 14denní odbornou praxi na Maltu, kterou jim ve zdejších firmách zprostředkovala agentura Future Focus.

Zastoupeny byly obory:

Aplikovaná chemie – Julie Hrdličková a Laura Lapčíková (CH3) pracovaly v lékárnách v St James Hospital ve Sliemě a v Zejtungu.

Nábytkářská a dřevařská výroba – Lukáš Lazecký (ND3), Jan Gladiš a Mikuláš Vystrčil (ZN1) si ověřili svoje praktické odborné znalosti ve firmě Abela Woodworks

Požární ochrana – Jan Chrástecký, Patrik Perutka a Petr Zámečník (PO3) se ve firmě AntiFire Safety & Security.Ltd podrobně seznámili s hasícími přístroji a aktivními prvky požární ochrany a jejich instalací

Stavební materiály – Jakub Linhart a Daniel Macháček (SM3) prohlubovali své odborné znalosti v oblasti nátěrových hmot ve firmě Macpherson Mediterranean Ltd.

Spokojení s mobilitou jsou nejen studenti, ale také firmy, které jim umožnily mobilitu uskutečnit. Mentoři ve všech firmách byli potěšeni odbornými znalostmi studentů, jejich přístupem k práci a znalostí anglického jazyka, která je při mobilitách nezbytná a na Maltě obzvlášť.

Součástí mobility bylo také poznávání maltské kultury a historie v rámci celodenních a odpoledních výletů.

Na profesní rozvoj je doprovodila koordinátorka projektu Ing. Lenka Kandlerová, doprovodnou osobou byla Mgr. Julie Hoszowski.

Skip to content