Jedno krásné sobotní říjnové odpoledne se vydali nejúspěšnější absolventi naší školy z minulého školního roku, někteří z nich i se svými příbuznými, do Prahy nejen na pěkný výlet, ale především proto, aby převzali v malebných prostorách Kaiserštejnského paláce na Malé Straně ocenění, které uděluje každoročně Hospodářská komora České republiky za vysokou úroveň praktické přípravy v příslušné odbornosti. Toto ocenění získalo celkem 11 absolventů, z nichž osobně si je přijelo převzít 8 z nich, celkem 3 absolventky oboru Aplikovaná chemie, 2 absolventi oboru Mechanik strojů a zařízení a po jednom absolventu oborů Provozní technika, Instalatér a Strojní mechanik a všichni si svoji chvilku slávy náležitě užili. Trošku litovat tak mohou řádně omluvení absolventi oborů Nábytkářská a dřevařská výroba, Obráběč kovů a Mechanik strojů a zařízení, kteří sice ocenění obdrží také, ale již bez ceremonií, kterým tentokrát vévodili jako předávající pan náměstek ministra průmyslu a obchodu a pan ředitel Cermatu. Všichni ocenění museli splnit tři docela přísná kritéria a u jejich ústní zkoušky byl přítomen zástupce praxe reprezentující Hospodářskou komoru. Ocenění současně a opakovaně získala také naše škola za to, že žáky připravuje kvalitně pro praxi ve firmách, institucích a u soukromých řemeslníků. Asi se 200 zaměstnavatelskými subjekty škola dlouhodobě spolupracuje, aby právě zajistila propojenost studijní kariéry žáků s jejich realizací v průmyslu nebo příslušném řemesle.

Již v květnu 2023, ihned po maturitních zkouškách, slavnostně převzali také dva úspěšní absolventi oboru Požární ochrana ocenění Poradního sboru zaměstnavatelů tohoto oboru, přičemž museli splnit úplně stejná kritéria jako jejich spolužáci ocenění Hospodářskou komorou. 

Všem 13 úspěšným absolventům moc gratulujeme, děkujeme jim za reprezentaci naší školy a přejeme jim úspěch v dalším studiu nebo při uplatňování získaných poznatků v jejich profesní dráze.

Ing. Ivan Doležel, ředitel školy

Skip to content