Adaptační kurz byl plný nadšení a očekávání. Noví žáci se rychle seznamovali s novými spolužáky a učiteli. Průmyslovka zde měla tým učitelů, kteří byli plní energie a odhodlání, aby novým žákům poskytli potřebné znalosti a dovednosti.

Program adaptačního kurzu byl pečlivě sestaven tak, aby noví žáci získali přehled o své budoucí školní práci. Tato část byla důležitá pro zajištění úspěšného studia v následujícím roce.

Ale nebylo to jen o práci! Adaptace zahrnovala i spoustu zábavných aktivit, které pomohly budovat silné vztahy mezi žáky a učiteli. Pozorovatel mohl vidět, jak se vytvářejí nová přátelství a jak žáci společně rostou.

Krásné prostředí kurzu v Jedovnici bylo inspirací pro všechny. Uvědomujeme si, jak důležité je mít takové prostředí pro učení se i pro rozvoj.

Nový rok na průmyslovce slibuje mnoho výzev a příležitostí pro žáky i učitele. Věříme, že jsou všichni připraveni na úspěšný rok plný nových zkušeností!

Skip to content