Minulý týden 3.–7. června přinesl žákům 2. ročníků spoustu napínavých situací. Pevnou vůli i kvalitní fyzický fond museli předvést při jízdě na kole do místa konání (50 km). Odvahu a spolupráci prokazovali při horolezeckém výcviku. Schopnost se rozhodnout a konat si pak vyzkoušeli při úkonech první pomoci s vojáky. Ovládání kánoe prověřilo jejich schopnosti kormidelníka a přesná muška byla důležitá při střelbě ze vzduchovky. Na závěr pak vynikli mistři slova a rychlého běhu při hře Outdoor Scrabble. Večerní praktické ukázky základních masírovacích technik jim přinesly zasloužený odpočinek a relax. A na stmelování kolektivu byla příležitost ve volném čase při sportovních aktivitách nebo u závěrečného opékání špekáčků. Tento kurz byl nadmíru zdařilý právě díky účastníkům, na které se dalo spolehnout a kteří se aktivně zapojili do všech připravených činností. Díky.

Martina Macháňová

Skip to content