Ve středu 13. prosince 2023 se na SPŠ Hranice konalo již tradiční oblastní kolo soutěže HLEDÁME NEJLEPŠÍHO MLADÉHO CHEMIKA ČR, která už 12. rokem funguje na celostátní úrovni pod patronátem firmy Agrofert holding, Svazu chemického průmyslu, MŠMT a Univerzity Pardubice. Soutěž je určena všem žákům 9. tříd z regionu Přerovsko a Novojičínsko. Cílem soutěže je prohloubit zájem žáků o studium středních škol technického zaměření. Organizátorem oblastního kola soutěže je obor Aplikovaná chemie SPŠ Hranice. Generálním partnerem soutěže je společnost PRECHEZA a. s., které vděčíme za štědrou finanční podporu, díky které se soutěž může pochlubit hodnotnými cenami pro vítěze.

Do soutěže se zapojilo celkem 24 škol téměř 900 žáky. Každá škola směla na soutěž vyslat maximálně 3 nejlepší žáky. Na oblastním kole se tak sešlo nakonec 67 žáků z 24 základních škol v regionu, kteří absolvovali test teoretických znalostí. Soutěžní test se skládal z otázek zaměřených na základní chemické vědomosti: určování prvků, správné názvosloví, tvoření a vyčíslování rovnic, chemické výpočty apod., ale nechyběly ani zábavné otázky v podobě chemických rébusů, doplňovaček a křížovek.

Na slavnostním vyhlášení výsledků jsme se poté dozvěděli jména nejúspěšnějších řešitelů. Soutěžní úlohy nejlépe zvládl Lukáš Fabík ze ZŠ Vojtěcha Jasného Kelč, který dokázal soutěžní test vypracovat na úžasných 94,5 bodů z celkových 100, na druhém místě se umístil David Duchovný ze ZŠ Odry Pohořská a na třetím místě Gabriela Juřičková ze ZŠ Nový Jičín Tyršova.

Všichni účastníci 2. kola této soutěže byli odměněni drobnou cenou, účastnickým listem a prvních 20 nejúspěšnějších chemiků si odneslo hodnotné ceny a diplomy, které si převzali z rukou zástupce hlavního sponzora akce PRECHEZA a. s.  Ing. Tomáše Navrátila, Ing. Jaroslava Běhalíka a ředitele SPŠ Hranice Ing. Ivana Doležela.

Protože na vědomostech a schopnostech žáků mají lví podíl jejich učitelé, vyhodnotili jsme také nejlepšího pedagoga oblasti. Stala se jím paní učitelka Mgr. Alena Kvitová ze ZŠ Nový Jičín Tyršova, jejíž svěřenci dosáhli v teoretické části oblastního kola nejlepšího bodového průměru na hlavu. Naše poděkování však náleží nejen jí, ale všem učitelům chemie základních škol, kteří vypracovali s žáky testy prvního kola a připravovali je na kolo druhé. 10 nejúspěšnějších řešitelů vědomostních testů postupuje do regionálního finále, které proběhne v pátek 9. února 2024 v laboratořích SPŠ Hranice. Dva účastníci s největším součtem bodů z teoretické a praktické části oblastního kola postoupí do celostátního kola, které se bude konat v červnu 2024 na půdě Univerzity Pardubice. V předchozích letech se vítězové našeho oblastního kola v Pardubicích rozhodně neztratili, protože obě účastnice se umístily v prvních dvou desítkách nejlepších z celé ČR, a to na krásném 4. a 12. místě. Nezbývá než doufat, že letošní ročník soutěže Hledáme Nejlepšího mladého chemika ČR bude stejně vydařený, a všem soutěžícím, kteří budou reprezentovat naši oblast, přejeme do celostátního kola co nejvíce úspěchů.

Autorka textu: Pavlína Voldánová

Skip to content