Žáci třídy MS1 navštívili v rámci předmětu ekologie hranickou čistírnu odpadních vod. Jedná se o čistírnu odpadních vod s oběhovou aktivací s jemnobublinným provzdušňováním, anaerobním reaktorem, dešťovou a povodňovou čerpací stanicí a kalovým a plynovým hospodářstvím. Venkovní exkurzi do prostoru nádrží a čisticí techniky zahájil pan Hazmuka poučením o bezpečném chování v prostoru areálu. Poté si žáci prohlédli celý čisticí okruh včetně nových retenčních nádrží na břehu řeky Bečvy.

Autorka textu: Hana Ryšková

Skip to content