Dne 9. února 2024 se na SPŠ Hranice konalo oblastní finále soutěže HLEDÁME NEJLEPŠÍHO MLADÉHO CHEMIKA ČR, která už 12. rokem funguje na celostátní úrovni pod patronátem firmy Agrofert holding, Svazu chemického průmyslu a Univerzity Pardubice. Soutěž je určena žákům 9. tříd a jejím cílem je prohloubit zájem žáků o studium středních škol technického zaměření. Oblastní kolo soutěže již tradičně organizuje obor Aplikované chemie SPŠ Hranice. Generálním partnerem soutěže je společnost PRECHEZA a. s., které vděčíme za štědrou finanční podporu, díky níž se soutěž může pochlubit hodnotnými cenami pro vítěze.

Do soutěže se zapojilo celkem 24 škol z regionu Přerovsko a Novojičínsko s 820 žáky. Z regionálního kola, konaného 12. prosince 2023 na půdě SPŠ Hranice, vzešlo na základě soutěžních testů 10 nejlepších Mladých chemiků, kteří postoupili do regionálního finále zaměřeného na praktické dovednosti žáků. Soutěžní klání finalistů proto probíhalo čistě v chemických laboratořích, byť letos kvůli trvající rekonstrukci školy ve trochu improvizovaných podmínkách. Soutěžící tak byli nuceni spojit své teoretické znalosti chemie se svou zručností a šikovností.

Na slavnostním vyhlášení výsledků jsme se poté dozvěděli jména nejúspěšnějších Mladých chemiků. Laboratorní úlohy nejlépe zvládla Anna Marie Lapišová ze ZŠ Tyršova Nový Jičín, která dokázala laboratorní úlohu vypracovat se ztrátou jen jediného bodu. Na druhém místě se umístil Lukáš Fabík ze ZŠ Vojtěcha Jasného Kelč a na třetím místě Michala Fidrová ze ZŠ Odry Pohořská.

Všichni účastníci finále soutěže HLEDÁME NEJLEPŠÍHO MLADÉHO CHEMIKA ČR si odnesli hodnotné ceny a diplomy. Nejlepší dva účastníci s největším součtem bodů z teoretické a praktické části oblastního kola postupují do celostátního finále, které se bude konat 13. června 2024 v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Region Přerovska a Novojičínska tak bude reprezentovat Anna Marie Lapišová ze ZŠ Tyršova Nový Jičín a z druhého místa Lukáš Fabík ze ZŠ Vojtěcha Jasného Kelč.

V předchozích letech se vítězové našeho oblastního kola v Pardubicích rozhodně neztratili. V loňském ročníku se umístila Veronika Žwaková ze ZŠ Odry Pohořská na krásném 4. místě celostátního finále. Nezbývá než doufat, že letošní ročník soutěže HLEDÁME NEJLEPŠÍHO MLADÉHO CHEMIKA ČR bude stejně vydařený, a oběma soutěžícím, kteří budou reprezentovat naši oblast, přejeme do celostátního kola co nejvíce úspěchů.

V Hranicích 9. 2. 2024

Mgr. Pavlína Voldánová

Skip to content