Ředitel SPŠ Hranice vyhlašuje volbu členů Školské rady SPŠ Hranice z řad pedagogických pracovníků a z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků. Kandidáti mohou být nominování nejpozději do pátku 22. 3. 2024.

Ve středu dne 3. 4. 2024 proběhnou na pedagogické radě volby členů školské rady z řad pedagogických pracovníků školy.

Od čtvrtku 4. 4. 2024 do úterý 16. 4. 2024 do 12:00 hodin proběhnou volby členů školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků formou odevzdání hlasovacích lístků třídním učitelům.

Veškeré podrobnosti naleznete zde:

Skip to content